maandag 8 april 2013

Last post


This is my last post on 'No news today'. Please visit my new website on www.rogerklaassen.com for new messages! Thanks for following me on 'No news today' and welcome to my new site!

Dit is mijn laatste bericht op 'No news today'. Ik nodig jullie uit op mijn vernieuwde website www.rogerklaassen.com; daar zullen voortaan mijn nieuwe berichten verschijnen. Bedankt voor het volgen op 'No news today' en van harte welkom op mijn nieuwe site!

woensdag 3 april 2013

Coming soon: my new website


In a few days, my new website will be online. It will include a new blog, I will not continue this blog 'No news today'. Here you can see a very tiny part of the new site.

Over een paar dagen zal mijn nieuwe website online staan. De nieuwe site heeft zijn eigen blog, dus ik zal dit blog 'No news today' dan niet langer voortzetten. Hier zie je alvast een klein stukje van de nieuwe site.

donderdag 28 maart 2013

Van Zanten


A new Van Zanten comic fot the economist magazine ESB. My translation: 10 Man: Strange how this crisis does me really good! VZ: What do you mean? 2) Man: We have no work, but our boss doesn't dare to lay us off. 3) Man: Another fine day in our company's vegetable garden! 4) VZ: I can't believe it! Always had to work in times of economic  prosperity.

Strip voor het economenblad ESB.

New look


This is one of the last posts on this blog 'No News Today'. I am working on a new look and a new design for my website, that will combine portfolio and blog. The new blog will include all posts form this blog, so nothing will be lost!

Dit is één van de laatste berichten die zal plaatsen op mijn blog 'No News Today'. Ik ben aan het werk aan een nieuwe look en ontwerp van mijn website, waar ik portfolio en blog zal combineren. Het nieuwe blog zal alle oude berichten van dit blog bevatten, dus je gaat niets missen!

dinsdag 26 maart 2013

My first transatlantic commission


My Canadian aunt and uncle celebrate their 50th wedding anniversary this year. I made this drawing for their invitations.

Mijn Canadese tante en oom vieren dit jaar hun 50-jarige huwelijksfeest. Ik maakte deze tekening voor de uitnodiging - mijn eerste transatlantische opdracht!

donderdag 21 maart 2013

Work in progress


This is chef Paul Dekker of restaurant 'De twee gezellen', who helped me on some recipes for a book I am making. All I can say now: it is about eggs.

Dit is chef Paul Dekker van restaurant 'De twee gezellen' in Rumpt, die me geholpen heeft met enkele recepten voor een boek waar ik aan werk. Wat ik er nu over kan zeggen: het gaat over eieren.

zaterdag 16 maart 2013

The warmth of other sunsI read 'The warmth of other suns' of Isabel Wilkerson, about the Great Migration. This is the migration of black people from the segregated american South to the North of the USA during the greater part of the twentieth century. The book describes what made people flee in their own country, how they tried to build new lives in new places and how (and if) they succeeded. Following the lives of three migrants, the history of the Great Migration is told in a touching, human way. I didn't know anything about the Great Migration, but in Geert Mak's 'Reizen zonder John' I read about it; in that book Mak recommends 'The warmth of other suns'. As I do!

Ik heb 'The warmth of other suns' van Isabel Wilkerson gelezen, over de 'Great Migration'. Dit was the verhuizing (de vlucht) van veel zwarten uit het gesegregeerde Amerikaanse zuiden naar het noorden van de Verenigde Staten, gedurende het grootste deel van de vorige eeuw. Het boek laat zien wat mensen ertoe bracht te vluchten binnen hun eigen land, hoe ze erin probeerden een nieuw leven op te bouwen in hun nieuwe woonplaatsen en hoe (en of) ze slaagden in hun nieuwe omgeving. In het boek wordt de geschiedenis van de Great Migration op een ontroerende, menselijke manier verteld aan de hand van levensbeschrijvingen van drie migranten. Ik wist van tevoren niets van de Great Migration, maar in Geert Maks 'Reizen zonder John' las ik erover en Mak beveelt 'The warmth of other suns' daar warm aan. En dat doe ik ook! 

vrijdag 15 maart 2013

Life drawing


The best results of a life drawing session last Tuesday. Made with brushpen and watercolours.

De beste resultaten van een modeltekensessie afgelopen dinsdag. Gemaakt met brushpen en aquarelverf.


Van Zanten


A comic for the economist magazine ESB. My translation: 1) The labour market should be more flexible? I have year contract after year contract. 2) My employer expects that in that time I got to love the company, that I am innovative and work overtime to meet my targtes... 3) And after a year of hard work - hop - and you are back on the street. 4) Fortunately, every two years I am unemployed at home for six months, otherwise it would drive me crazy.

Stripje voor economenblad ESB.

zaterdag 9 maart 2013

Snow

Snow in our garden, a few weeks ago.

Sneeuw in de tuin, een paar weken geleden.

woensdag 6 maart 2013

Black & white


A drawing for the magazine 'Kind op Maandag'.

Een tekening voor het blad 'Kind op Maandag'.

zondag 3 maart 2013

Hergé


Today 30 years ago, one of my favourite comic artists, Hergé, died in Brussels. His Tintin comics are today as fresh and vivid as ever. For me, Hergé is one of the greatest artists of the twentieth century.

Vandaag precies 30 jaar geleden overleed één van mijn favoriete stripmakers, Hergé, in Brussel. Zijn Kuifje-strips zijn nog even fris en levendig als toen ze gemaakt werden. Voor mij is Hergé één van de grootste kunstenaars van de twintigste eeuw.