dinsdag 26 oktober 2010

CJG Zaltbommel


These are the pages of a flyer for the CJG (Center for Youth & Family) in Zaltbommel. I made the drawings, the design was made by Jan van Kempen. Although the images are very small, you get a good impression of the colourful flyer.

Dit zijn de twee zijdes van een folder voor het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) in Zaltbommel. Ik maakte de tekeningen en Jan van Kempen het ontwerp. De plaatjes hierboven zijn dan wel klein, je krijgt toch een goede indruk van de kleurrijke folder.

maandag 25 oktober 2010

Poetry


My daughter made this remark during our spring holiday in France. My translation: 'Why - Why/is in France/everything that is far away/blue?'.

Mijn dochter maakte deze opmerking tijdens onze voorjaarsvakantie in Frankrijk.

zondag 24 oktober 2010

Franquin


Last week, a big comic drawings auction was held in Paris, at Tajan. This drawing by André Franquin was on the cover of the beautiful catalogue. I love the work of André Franquin. His work looks so easy, so loosely drawn, so full of life. This drawing shows the incredible control and precision of Franquin. Please note that this drawing was made with a brush, look at the many corrections with white paint and you will see the effort and love that went into this (at first sight) simple drawing.

Vorige week werd er een grote veiling van striptekeningen gehouden in het veilinghuis Tajan, in Parijs. Bovenstaande tekening van André Franquin stond op de cover van de prachtige catalogus. Ik hou van het werk van André Franquin. Zijn werk ziet er zo makkelijk uit, zo losjes getekend, zo vol leven. Deze tekening laat de ongelooflijke beheersing en precisie zien van Franquin. Bedenk dat deze tekening is getekend met een penseel, kijk naar de vele correcties met witte verf en je ziet de inspanning en liefde die in deze ogenschijnlijk eenvoudige tekening zitten.

donderdag 21 oktober 2010

Model drawing 4


This is the best drawing of my fourth model drawing lesson.

Dit is mijn beste tekening van de vierde modeltekenles.

vrijdag 15 oktober 2010

Cars


Some time ago, my car had to be repaired. Waiting for the car to be fixed, I made a quick sketch of this car. For me, drawing cars is difficult... all these curved lines.

Een tijdje geleden werd mijn auto gerepareerd. Terwijl ik zat te wachten op mijn auto, maakte ik deze snelle schets van een auto in de garage. Ik vind het moeilijk, auto's tekenen... al die gebogen lijnen.

maandag 11 oktober 2010

No Nobel Prize for Van ZantenMy comic about Van Zanten has been published in a magazine for economists ESB (Economic Statistical News) since January. 21 Publications in a row have not been enough to win the Nobel Prize for Economics, which was awarded today to Peter Diamond, Dale Mortensen and Christopher Pissarides.

Mijn strip over Van Zanten wordt sinds januari gepubliceerd in het blad ESB (Economisch Statistische Berichten). 21 Publicaties op rij waren niet genoeg voor de Nobelprijs voor Economie, die vandaag werd toegekend aan Peter Diamond, Dale Mortensen en Christopher Pissarides.

woensdag 6 oktober 2010

Kinderboekenweek


Het is Kinderboekenweek! Ik mocht op Bassisschool De Distelvlinder in Culemborg optreden. Hieronder ben ik bezig in groep 2, om een verhaal te tekenen dat door de kinderen zelf werd verzonnen. Het idee was gebaseerd op 'Paultje en het paarse krijtje' van Charles Johnson. Hierbij tekent Paultje zijn eigen omgeving en beleeft zo vele avonturen.

In het verhaal van groep 2 belandde Paultje via een speeltuin in een dierentuin, kroop door een grot, kwam in zee terecht maar vond uiteindelijk de weg naar huis weer terug.

Blog title


Yesterday, I decided on the title of my blog. It is 'No News Today'... Why? Because I think it will be true for most of the days. Should I succeed to make a message on the blog every day, I will be happy to rename it to 'The Daily News'.

Gisteren heb ik besloten om mijn blog de titel 'No News Today' te geven... En waarom? Omdat ik denk dat het op de meeste dagen waar zal zijn. Maar mocht ik erin slagen om iedere dag een bericht te plaatsen, zal ik de titel graag veranderen in 'The Daily News'.

dinsdag 5 oktober 2010

Model drawing 3In the third model drawing session a mirror was used. A challenge! These were my best results; colours have been adapted digitally.

In de derde modeltekensessie werd een spiegel gebruikt. Uitdagend! Dit waren mijn beste resultaten; de kleuren zijn weer digitaal aangepast.Model drawing 2
These drawings are the best results of my second model drawing session. I have digitally adapted colours; the original is plain black charcoal on white paper.

Dit zijn de beste tekeningen van mijn tweede modeltekensessie. Ik heb de kleuren digitaal aangepast; het origineel is zwart houtskool op wit papier.

maandag 4 oktober 2010

A comic Milo & Mila


This comic about the girl Mila and her dog Milo was made for a schoolbook. By clicking on the image you will see an enlarged image where you can read the texts... in dutch.

Deze strip over Mila en haar hondje Milo heb ik gemaakt voor 'Denkwerk' van ThiemeMeulenhoff. Het thema was geld. Door op het plaatje te klikken krijg je een vergroting waarop je de teksten kunt lezen.

Drawing for a wedding


I made this drawing for a bride and groom who are known to be globetrotters. And it happens that I love to draw globes!

Deze tekening heb ik gemaakt voor een bruidspaar dat bekend staat als wereldreizigers. En ik hou van het tekenen van wereldbollen!