maandag 18 april 2011

Dirk & Gerrit


A Dirk & Gerrit (the other D&G) comic about Easter. Story: my daughters; drawings: me.

Een Dirk & Gerrit (de andere D&G) strip over Pasen. Verhaal: mijn dochters; tekeningen: ik.

woensdag 13 april 2011

Super models

I made a few model drawings of my daughter and a friend while they were playing. These super models are moving all the time, so it is quite a challenge!

Ik maakte enkele modeltekeningen van mijn dochter en een vriendinnetje terwijl ze aan het spelen waren. Die supermodellen zijn erg beweeglijk, dus het is een uitdagende opgave!

First outdoor sketch

My first outdoor sketch this year... made while my daughter was playing in a park. No time to add colours.

Mijn eerste buitenschets van het jaar, gemaakt terwijl mijn dochter speelde in het park. Geen tijd om te kleuren.

maandag 11 april 2011

Fish loves you


A drawing for a 'secret' project I am working on.

Een tekening voor een 'geheim' project waar ik aan werk.

zaterdag 9 april 2011

The Pixar Touch


I just finished reading 'The Pixar Touch' by David Price. It tells the history of the Pixar company, from its early beginnings as a research lab until its success as a major animation studio (the book is from 2008). The company history is fascinating enough as it is, but for me, the book also awoke some memories of my early experience with 3D modeling in 1990-1991... At that time, we had to reserve computer time at the university (they only had three or four work stations). We spent several evenings modeling a vacuum cleaner, working until the security guys urged us to leave the building. Before we left, we ordered the computer to render the image of the vacuum cleaner (while working, we could only see a terrible spiderweb of lines). In the early morning we returned, worrying that someone had switched off the computer that had been calculating all night... only to discover that we had mounted the vacuum cleaner hose upside down...

Ik heb net 'The Pixar Touch' van David Price gelezen. Het boek gaat over de geschiedenis van Pixar, van het vroege begin als onderzoekslab tot het uiteindelijke succes als grote animatiestudio (het boek is uit 2008). The geschiedenis van het bedrijf is op zich al fascinerend, maar voor mij bracht het boek ook herinneringen naar boven aan mijn eigen vroege ervaringen met 3D modelleren in 1990-1991... We moesten toen computertijd reserveren op de universiteit (ze hadden maar drie of vier workstations). We waren daar een aantal avonden bezig met het modelleren van een stofzuiger, iedere avond werken totdat de bewaking ons eruit zette. Voordat we dan weggingen, gaven we de computer de opdracht om ons plaatje te renderen (tijdens het werk zag je eigenlijk alleen een vreselijke spinnenweb van lijnen). 's Ochtends vroeg gingen we dan weer terug, bezorgd dat iemand intussen de computer, die de hele nacht had staan rekenen op ons plaatje, had uitgezet... om dan te ontdekken dat we de stofzuigerslang ondersteboven hadden gezet...

donderdag 7 april 2011

Making of a game board - part 4

This is the coloured version of the game board. As you can see, the smiley figures have been put on the board. The yellow-orange edge of the board will be folded around the board, so it will not be as broad as it appears on this image.

Dit is de kleurenversie van het spelbord. Zoals je kunt zien zijn de smiley-figuren op het bord gezet. De geel-oranje rand wordt deels om het bord heen gevouwen, en zal dus niet zo breed zijn dan hij lijkt op dit plaatje.

Portraits

A client of my client has defined three target groups for his business. To support communication about these three target groups, I made these drawings. They are portraits of typical members of the target groups.


Een klant van een klant heeft drie doelgroepen gedefinieerd voor zijn zaak. Om de communicatie over deze doelgroepen te ondersteunen, maakte ik deze drie tekeningen. Het zijn portretten van typische personen binnen de doelgroep.

dinsdag 5 april 2011

Human machine appears to be human


Last year, Fabian Cancellara was invincible in the Tour des Flandres and Paris-Roubaix - he was even accused of hiding a tiny motor in his bicycle. This year he was superior in the E3-Prijs, one week before the Tour des Flanders. No wonder he was confident. But in cycling, many races have been lost by riders that are overconfident. So did Cancellara. At the same spot where he rode to victory one year ago, he lost his one minute advantage within a few kilometers.

Vorig jaar was Fabian Cancellara onoverwinnelijk in zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix - hij werd er zelfs van beschuldigd een klein motortje te verbergen in zijn fiets. Dit jaar was hij oppermachtig in de E3-Prijs, een week voor de Ronde van Vlaanderen. Geen wonder dat hij zelfverzekerd was. Maar in het wielrennen zijn al veel wedstrijden verloren door overmoedige renners. Zoals dit jaar Cancellara. Op dezelfde plek waar hij vorig jaar op weg ging naar de overwinning, verloor hij nu binnen enkele kilometers zijn voorsprong van een minuut.

maandag 4 april 2011

Making of a game board - part 3


After my sketches had been approved, I inked the drawings, scanned everything and converted all drawings to vector images. Then I make a file with all different elements of the game board on separate layers, as you can see on the picture. All layers are exported to a different type of file for colouring, and for replacing the coloured circles on the track with yellow smileys.

Na de goedkeuring van de schetsen heb ik de tekeningen geïnkt, gescand en omgezet naar een vectorbestand. Dan maak ik een bestand met alle verschillende elementen van het spelbord op verschillende lagen, zoals je kunt zien op het plaatje hierboven. Alle lagen worden dan geëxporteerd naar een ander soort bestand voor het inkleuren en voor het vervangen van de gekleurde cirkels op de route door gele smileys.

vrijdag 1 april 2011

Van Zanten


A Van Zanten comic for the economic magazine ESB. My translation: 1) I hate spring with her young ducklings and her merrily blooming crocusses. Life is not a party. 2) VZ: You are right. But still, I want to live for at least another fourteen years. - Why? 3) Then I will have recovered the pension contributions I have been paying all my life.

Een Van Zanten strip voor het economische blad ESB.