maandag 30 mei 2011

Fighting Cancer


In 10 days (9 June), the cycling event against cancer, Alpe d'Huzes, will take place. I have posted an earlier message about the event on my blog; please sponsor one of the guys below. This drawing was made by me for a publication of the KWF, the Dutch fundraiser for cancer research.

Over 10 dagen (op 9 juni) vindt het fiets-evenement tegen kanker, Alpe d'Huzes, plaats. Ik heb er op mijn blog al eerder over bericht; sponsor alstublieft één van de twee mannen hieronder. De tekening heb ik vorig jaar gemaakt voor een folder van het KWF.

Links to Michael Klaassen & Perry Verberne

maandag 23 mei 2011

Animation

From time to time, I am part of a team that makes short animations. Last week, I made several drawing for a new animation. These short films have a 'crafty', handmade look. That's why the drawings have to look sketchy. The drawings have to be made very quickly; in one or two days, dozens of drawings have to be made.

Van tijd tot tijd werk ik in een team mee aan korte animaties. Vorige week maakte ik weer een serie tekeningen voor een nieuw filmpje. Deze filmpjes maken een 'handgemaakte' indruk. Daarom moeten de tekeningen er schetsmatig uitzien. De tekeningen moeten heel snel gemaakt worden; in één of twee dagen worden tientallen tekeningen gemaakt.

Look at an earlier animation on YouTube.

donderdag 19 mei 2011

Babysitter is tired...

And another drawing I wanted to post last week... About a babysitter (the old man) who has been worn down by five little darlings. The drawing was a kind of experiment for me, with the five silhouettes of the kids. One of the reasons for drawing silhouettes was to get a satisfying result within a tight budget.

En nog een tekening die ik vorige week had willen plaatsen... Over een babysitter (een babysitter op leeftijd), die volledig is uitgeput door vijf kleine lieverdjes. Ik heb een beetje geëxperimenteerd met silhouetten in de tekening. Eén van de redenen om de kinderen als silhouetten te tekenen was om een bevredigend resultaat te krijgen binnen een krap budget.

Adam & Eve


I forgot to post this drawing last week (systems were down at Blogger), that I had already posted on the News-section of my site. The drawing was made for an educational publisher to illustrate the story of creation. Creation of the female from the male rib, that is. Eve was created from Adam's rib to be close to his heart, that is what the image wants to tell.

Ik vergat deze tekening hier te plaatsen vorige week (toen Blogger eruit lag). Hij stond al een tijdje op het Nieuws-gedeelte van mijn site. De tekening is gemaakt voor een educatieve uitgever om het scheppingsverhaal te illustreren. En wel de schepping van de vrouw uit de rib van de man. Eva werd uit Adams rib geschapen om dicht bij zijn hart te zijn, dat wil de tekening te zeggen.

maandag 16 mei 2011

Shop is open!


I opened a shop on 'Send a Smile'... so if you want to send a card, visit my shop! I start with a collection of 10 cards, but I am planning to add a few cards every month.

Ik heb een winkeltje geopend bij 'Send a Smile'... dus als je een kaartje wilt sturen, bezoek dan mijn winkel! Ik start met een collectie van 10 kaarten, maar ik ben van plan er iedere maand wat bij te maken.

zondag 15 mei 2011

Amsterdam in 1597


I just read 'Amsterdam in 1597' by Gabri van Tussenbroek. 1597 was an important year for Amsterdam: the first dutch expedition to the Far East returned, survivors from the (failed) expedition the find a north passage to the East (resulting in the famous winter on Nova Zembla) returned and Prince Maurits made the territory of the young Dutch Republic one contiguous piece of land that could be defended against the Spanish Emperor. The city of Amsterdam is on the threshold of becoming the most important city of the world in its Golden Age. In the book, we follow a year in the life of book seller and printer Cornelis Claesz (in a way, we share the same family name). The result is a book that mixes the everyday life in Amsterdam with the greater events of history. Recommended!

Ik heb net 'Amsterdam in 1597' van Gabri van Tussenbroek gelezen. 1597 was een belangrijk jaar voor Amsterdam: de eerste Nederlandse expeditie naar het Verre Oosten keerde terug, de overlevers van de mislukte zoektocht naar een noordelijke route tot India keerde terug (de beroemde overwinteraars van Nova Zembla) en Prins Maurits slaagde erin het grondgebied van de jonge Republiek tot een aaneengesloten gebied te maken dat goed verdedigd kon worden tegen de Spanjaarden. Amsterdam staat op de drempel van ontwikkelingen die haar tot de belangrijkste stad van de wereld zullen maken in de Gouden Eeuw. In het boek volgen we een jaar uit het leven van boekverkoper en drukker Cornelis Claesz (min of meer een naamgenoot van me). Het resultaat is een boek dat het dagelijkse leven in Amsterdam vermengt met de grote historische gebeurtenissen. Een aanrader!

Death of a cyclist


I have not been able to post a message last week, so only today I found the opportunity to write about the terrible crash last Monday, in which belgian cyclist Wouter Weylandt died. As a cycling fan, I know crashes are part of the sport, but it should stop at a few bruises, a broken collarbones or a concussion. But after the deaths of Casartelli (Tour de France, 1995), Galves (Ghent 6 Days, 2006), Kivilev (Paris-Nice, 2003) and Weylandt, to name the ones I remember, I think I have to accept that death is part of the sport, too.

De afgelopen week kon ik geen berichten posten, en dus kan ik vandaag pas iets schrijven over de vreselijke val waarbij de Belgische wielrenner Wouter Weylandt afgelopen maandag om het leven kwam. Als wielerliefhebber weet ik dat valpartijen bij de sport horen, maar het zou moeten blijven bij een paar schaafwonden, een gebroken sleutelbeen of een hersenschudding. Maar na de dood van Casartelli (Tour de France, 1995), Galves (Zesdaagse van Gent, 2006), Kivilev (Parijs - Nice, 2003) en nu Wouter Weylandt (om alleen degenen te noemen die ik me nu herinner), denk ik dat ik moet accepteren dat ook de dood onderdeel is van de sport.

vrijdag 6 mei 2011

Van Zanten


A new Van Zanten comic... you can read more strips on the Van Zanten-page of my site.
My translation: 1) Fish: Pizza! Pizza! 2) VZ: Here, a little bite for you! Fish: YES! 3) VZ: Hmmm... It doesn't want pizza today. 4) Fish: TUNA!

Een nieuwe Van Zanten strip... je kunt er meer lezen op de Van Zantenpagina van mijn website.

dinsdag 3 mei 2011

Another holiday sketch...


Another sketch made during my holiday in the Alsace.

En nog een schets uit mijn vakantie in de Elzas.

Drawings by my daughters and me


When my daughters see me drawing or painting outdoor, they like to join me. So last week, on our vacation, they went with me to draw a typical Alsatian house. They were a bit scared by the size of the house, so I told them to draw only the right part and make it a small house. The drawing at the left was made by my 7 year old daughter, the one on the right by my 5 year old girl. Below you can see my drawing (or painting, actually).

Als mijn dochters mij buiten zien tekenen, vinden ze het leuk om mee te doen. Zo gingne ze ook de afgelopen week, tijdens onze vakantie, met me mee om een typisch Elzasser huis te tekenen. Ze schrokken een beetje terug van de grootte van het huis, dus ik zei dat ze alleen het rechtergedeelte konden tekenen en daar dan een klein huisje van maken. De tekening links is gemaakt door mijn 7-jarige dochter, de rechter door mijn 5-jarige dochter. Hieronder zie je mijn tekening (schilderijtje, eigenlijk).

zondag 1 mei 2011

Spring vacation


Last week I was on vacation in the Alsace (France) with my family. This was the view from our window. More sketches will follow...

Afgelopen week was ik met mijn gezin op vakantie in de Elzas (Frankrijk). Dit was het uitzicht uit ons raam. Meer vakantieschetsen volgen...