vrijdag 29 juli 2011

Made in Sweden - 5

And yet another holiday sketch - one of my favourites from our last holiday. It shows the Försjön lake seen from Hult. One post to go with holiday sketches after this...

En weer een vakantieschets - één van mijn favoriete deze vakantie. Je ziet het meer Försjön, gezien vanuit Hult. Hierna nog één bericht met vakantieschetsen...

donderdag 28 juli 2011

Made in Sweden - 4: Stockholm


A ship at anchor close to Djurgarden in Stockholm. I made a few drawings while my daughters were visiting the Junibacken center. Lack of time, so I could not give the drawings a little colour.

Een schip aan de kade van Djurgarden in Stockholm. Ik maakte een paar tekeningen terwijl mijn dochters speelden in Junibacken. Er was geen tijd voor kleur...

woensdag 27 juli 2011

Made in Sweden - 3

Other of holiday sketches... Lake Unden in Sweden: this was the view on the lake from our camping. Below you see the house of the camping owners.

Weer een paar vakantieschetsen uit Zweden... Het Unden Meer: dit was het uitzicht op het meer vanaf de camping. Hieronder het huis van de campingeigenaars.

dinsdag 26 juli 2011

Made in Sweden - 2


This is Marstrand, a beautiful town on a small island: a castle, wooden houses and a harbor.

Dit is Marstrand, een prachtig stadje op een klein eiland: een fort, houten huizen en een haven.

George Hincapie - best team mate ever


During my holiday in Sweden, I have not been able to follow the Tour de France. I only saw the last few stages when I came home... I like to congratulate George Hincapie with his incredible Tour results: he finished his 16th Tour de France (sharing the record with Joop Zoetemelk), being team mate of the overall winner for the 9th time (7 times with Lance Armstrong, once with Alberto Contador and Cadel Evans)! My tip for the Schleck Bros.: hire George before it is too late! 

Tijdens de vakantie in Zweden was het onmogelijk de Tour te volgen. Ik zag bij thuiskomst alleen de laatste twee ritten... Ik wil graag George Hincapie feliciteren met zijn ongelooflijke Tourprestatie: hij volbracht zijn 16de Tour de France (hij deelt het record met Joop Zoetemelk) en hij was voor de 9de keer ploegmaat van de eindwinnar (7 keer met Lance Armstrong, één keer met Alberto Contador en Cadel Evans)! Mijn advies voor Schleck & Schleck: neem George in dienst voor het te laat is!

maandag 25 juli 2011

Made in Sweden - sketches

Two of the first sketches I made during our holiday in Sweden. More will follow the next few days. Above you see the harbor of Höganäs. Below a kind of cabin in Lerberget harbor.

Twee van de eerste schetsen die ik maakte tijdens onze vakantie in Zweden. Er zullen er meer volgen de komende dagen. Hierboven zie je de haven van Höganäs. Hieronder een hutje/huisje in het haventje van Lerberget.

The Count of Monte Cristo


Since I heard Harry Mulisch mention Alexandre Dumas' classic novel 'The Count of Monte Cristo' as the best book he ever read, I wanted to read it. First, I wanted to read the original french edition, but when I learned it was a 1000-pages, I chose this english edition. During our holiday in Sweden I found the time to read the book. Mystery, deceit, revenge... a pleasure!

Vanaf dat ik Harry Mulisch eens Alexandre Dumas' klassieker 'De Graaf van Monte Cristo' hoorde noemen als het beste boek dat hij ooit had gelezen, wilde ik het zelf ook eens lezen. Eigenlijk wilde ik de originele Franse tekst lezen, maar toen ik ontdekte dat het boek zo'n 1000 pagina's telt, koos ik voor deze Engelse editie. Tijdens onze vakantie in Zweden vond ik de tijd om het boek te lezen. Mysterie, bedrog en wraak... heerlijk leesvoer!

woensdag 20 juli 2011

Medical thing

For the Emma Childrens Hospital I am making a series of drawings. Some of them are about medical things, such as this drip needle.

Voor het Emma Kinderziekenhuis werk ik aan een serie tekeningen. Sommige daarvan laten een medisch ding zien, zoals deze infuusnaald.

maandag 18 juli 2011

Heels & toes


And yet another one... Stand on your heels, then on your toes.

En weer één: hakketenen.

donderdag 14 juli 2011

Drawing gear


I love to draw outdoors and I am constantly looking out for new ways to take my materials with me: all should be as small and as light as possible. I came across this photo somewhere on the internet - I wish I could find the shop where I could buy this bandolier! Then, I found the photo below... the same idea, but old fashioned and low budget!

Ik teken graag buiten en ben constant op zoek naar nieuwe manieren om mijn spullen mee te krijgen: zo licht en zo klein mogelijk. Op internet kwam ik deze foto tegen - ik zou willen dat ik vond waar ik dit ding kon kopen. Toen kwam ik onderstaande foto tegen... hetzelfde idee, maar dan ouderwets low budget!

woensdag 13 juli 2011

Finger tent?


Another one of the exercise drawings.

En een andere tekening bij de oefeningen.

maandag 11 juli 2011

Counting exercise


One of the drawings for instruction cards with exercises for cildren. The goal of the exercises is to relax, concentrate and build confidence.

Eén van de tekeningen voor instructiekaarten met oefeningen voor kinderen. Het doel van de oefeningen is om te ontspannen, concentreren en het zelfvertrouwen te vergroten.

donderdag 7 juli 2011

Ventilation


Ventilation keeps your house healthy. The community of Zaltbommel wants to make its inhabitants aware of that. The cartoon is meant to draw attention. My translation: What's the matter? Should I call the fire brigade? - No. Family Jansen is airing their house.

Ventileren houdt je huis gezond. De gemeente Zaltbommel wil haar inwoners daar bewust van maken. De cartoon is bedoeld om de aandacht te trekken.

maandag 4 juli 2011

My favourite drawing - a museum


This drawing was made for a book cover. The stories is the book were about science. On the cover, I had to bring many subjects together in a museum setting: air balloons, photography, sailing, polders, american indians, pasta making, bridges, coffee burning and brewing, casting bronze statues, beavers, etc. etc. I misplaced the piedestal of the bronze apple. One of the edges is too close to the boys shoulder, so the two outlines are too close together, giving a messy, thick line. Can you imagine I only noticed it when I saw the book in print? Nevertheless, one of my favourites.

Dit is een tekening voor een boekomslag. De verhalen in het boek gingen over wetenschap. Op het omslag moest ik veel onderwerpen samenbrengen in een museum-omgeving: luchtballonnen, fotografie, zeilen, polders, indianen, pasta maken, bruggen, koffie branden en zetten, bronzen beelden gieten, bevers, enz. enz. Ik plaatste de voet van de bronzen appel verkeerd, waardoor de rand van de voet te dicht langs de schouder van de jongen loopt, wat een rommelige dikke lijn geeft. Hoe is het toch mogelijk dat ik dit pas zag toen ik het gedrukte boek voor mijn neus had? Ondanks dat blijft het één van mijn favorieten.