donderdag 19 april 2012

Slavery


A series of drawings for history lessons about the dutch slave trade. Man hunt in Africa, a slave ship, a slave market in Surinam, the plantation work, raids by run away slaves (marrons) and finally: emancipation - liberation.

Een serie tekeningen bij lessen over de Nederlandse slavenhandel. Mensenjacht in Afrika, een slavenschip, een slavenmarkt in Suriname, het werk op de plantage, overvallen door weggelopen slaven (marrons) en uiteindelijk: afschaffing van de slavernij - bevrijding.

maandag 16 april 2012

Van Zanten


A Van Zanten comic for the economist magazine ESB. My translation: 1) Man: I have installed solar power panels on my roof. VZ: I have hydropower station at home. 2) Man: HAHAHA! VZ: Well, then don't believe it. 3) VZ: Hi Cleo! Are you ready? Fish: YES! 4) Fish: ... and another lap! And another one!

Een stripje voor het blad ESB.

zondag 15 april 2012

Roman waterworks


One of the nice things about working for a history method, is that I learn new things all the time. Of course I knew roman aqueducts, but I never heard about their 'sifons': lead pipes through which they led drinking water across valley floor and even under rivers.

Eén van de leuke dingen van het werken voor een geschiedenismethode, is dat ik telkens weer nieuwe dingen leer. Natuurlijk kende ik Romeinse aquaducten, maar ik had nog nooit gehoord van 'sifons': loden pijpen waarmee ze het drinkwater over valleibodems en zelfs onder rivieren door konden leiden.

woensdag 11 april 2012

MachineI was scanning some sketches from my sketchbook, when I saw this one. It was made a few weeks ago, when builders were paving a new road next to the athletics track - while my girls were running.

Ik scande wat schetsen uit mijn schetsboek en kwam toen deze tegen. Ik maakte hem een paar weken geleden, toen er aan een weg werd gewerkt op het terrein van de atletiekbaan - waarop mijn dochters aan het rennen waren.

maandag 9 april 2012

Walt Stanchfield


This week, I read the second volume of the Walt Stanchfield notes collected in 'Drawn to Life'. Just as the first volume, it is a very rich source of drawing tips and inspiration. His lessons on drawing in general and gesture drawing in particular, mixed with philosophical insights, are a pleasure to read. They make you want to go back to your sketchbook again and again. I wish I could find more books like these!

De afgelopen week las ik het tweede deel van de 'Walt Stanchfield notes', verzameld in 'Drawn to Life'. Net als het eerste deel is dit deel een rijke bron van tekentips en inspiratie. Zijn lessen over tekenen in het algemeen en 'gesture drawing' in het bijzonder, vermengd met een dosis filosofische wijsheden, zijn een genot om te lezen. Ze zorgen ervoor dat je telkens weer terugwilt naar je schetsboek. Ik wilde dat ik meer van zulke boeken kende!

Eagerness


The man of the cycling season so far is Tom Boonen. From his first races this year, he has shown an extraordinary eagerness to find back his shape of a few years back. And he did: winning four classic races, with a record third win in the Tour of Flanders and a record fourth win in Paris-Roubaix. Looking sharp and powerful, he makes a superb image. I like his riding style - always attacking and making war, even where he could just rely on his magnificent sprint. Chapeau!

De man van het wielerseizoen tot nog toe is Tom Boonen. Vanaf de eerste wedstrijden van het jaar liet hij een buitengewone gretigheid zien om zijn vorm van een aantal jaren geleden terug te vinden. En dat deed hij: vier overwinningen in klassieke wedstrijden, met een derde overwinning in de Ronde van Vlaanderen (een evenaring van het record) en een vierde overwinning in Parijs-Roubaix (ook een evenaring van het record) als hoogtepunten. Scherp en krachtig is hij een lust voor het oog. Ik bewonder ook zijn manier van rijden: aanvallen en oorlogvoeren, terwijl hij ook afwachtend zou kunnen rijden met zijn ijzersterke eindsprint. Chapeau!

Photo ©Belga

woensdag 4 april 2012

Rutte & Wilders


This cartoon should have been my contribution to the cartoonist contest of the 'VARA-gids'. The subject of the contest is 'tv-fragments', and I thought the images of prime minister Mark Rutte's hand around Geert Wilders' shoulder was one of the best known tv-fragments of recent weeks. But the cartoon was refused for not being 'on subject'. According to the editor Pieter Rebel, a tv-fragment should have been about a 'tv-happening'...

CORRECTION
I received an e-mail from VARA's web-editor: my cartoon as not been refused and will be judged by the jury. They will change the text on their website to explain their objectives better.

Deze cartoon zou mijn inzending geweest zijn voor de Cartoon Contest van de VARA-gids. Het onderwerp van de wedstrijd is 'tv fragmenten', en ik dacht dat dit één van de bekendste tv-fragmenten was van de afgelopen weken: het beeld van Mark Rutte's hand om de schouder van Geert Wilders. Maar de cartooon is geweigerd met de volgende uitleg van webredacteur Pieter Rebel: 'Het is de bedoeling dat je een cartoon maakt naar aanleiding van een recent tv-fragment. (...) We willen je de kans geven om, met dit in gedachte, nog een cartoon te maken die echt op een recente tv gebeurtenis slaat'. Dus volgens de VARA is een tv-fragment pas een tv-fragment als het gaat om een tv-gebeurtenis...

CORRECTIE
Ik kreeg een e-mail van de VARA: mijn cartoon is niet geweigerd en zal gewoon worden beoordeeld door de jury. Ze gaan de tekst op de website aanpassen om de bedoeling van de wedstrijd helderder te maken.

maandag 2 april 2012

Van Zanten


Another Van Zanten comic for the economist magazine ESB. My translation: 1) Boy: Grandpa, give me one good reason why I should go to school. VZ: Better chances for a job, later? 2) Boy: Chances? I want guaranteees! Sacrifice my whole youth for a chance? And then, with my diploma, attack the crisis and youth unemployment? 3) Boy: And suppose I find a litte job. To discover, after 45 years of hard toil, that my pension fund has wrongly speculated with my money? 4) Boy: Hi teacher! Ready for another day in your casino? Teacher: Oh no, not again...

Een nieuw stripje voor het economenblad ESB.