maandag 28 mei 2012

Battle Cry of Freedom


I have read a great history book: 'Battle Cry of Freedom' by James McPherson, about the American Civil War. It describes the war from its origins in the 1850s and the outbreak in 1861 till the Confederates surrender in 1865. Although the Civil War is a complex of human (slaves) rights, politics, military strategy and tactics, economics, conspiracies, diplomatics and personalities, McPherson has succeeded in writing a clear narrative. The first edition of the book dates from 1988, the book won a Pulitzer Prize, so my recommendation may be late or superfluous - but still: a highly recommended book!

Ik las een geweldig geschiedenisboek: 'Battle Cry of Freedom' van James McPherson (voor zover ik kon nagaan is er geen Nederlandse vertaling), over de Amerikaanse burgeroorlog. Het beschrijft de oorlog vanaf het ontstaan van de problemen in de 1850s en de eerste gevechten in 1861 tot en met de overgave van de Confederatie in 1865. Hoewel de Burgeroorlog een complex geheel is van mensenrechten, politiek, militaire strategie en tactiek, economie, samenzweringen, diplomatiek en persoonlijkheden, is McPherson er in geslaagd om er een helder verhaal van te maken. De eerste editie stamt uit 1988 en het boek won een Pulitzer Prize, dus mijn aanbeveling mag laat zijn of overbodig - maar toch: warm aanbevolen!

vrijdag 25 mei 2012

Van Zanten


A new comic for the economist magazine ESB. My translation: 1) I always believed my mortgage debt was a problem for me, personally. 2) But suddenly, it appears to be a problem for my bank, and even for the economic structure of our country. 3) It's strange what this crisis is doing to me... 4) In the national interest I don't even dare to buy a loaf of bread.

Een nieuwe strip voor het blad ESB.

donderdag 24 mei 2012

Max Havelaar


These drawings have been made for a history lesson about Max Havelaar. The lesson starts with the 'Max Havelaar'-trademark on a package of coffee, and then the history behind one of the most famous dutch books is told. I must say that it is one of my favourite books, so it was a real pleasure to work on these drawings.

Deze tekeningen horen bij een geschiedenisles over Max Havelaar. De les begint met het 'Max Havelaar'-keurmerk op een pak koffie, en daarna wordt de geschiedenis achter één van onze beroemdste boeken verteld. Max Havelaar is ook één van mijn favoriete boeken, dus dat maakte het werken aan deze tekeningen extra plezierig.

maandag 14 mei 2012

Alsace


Last week we were in Alsace (France). This was the view from our house. I have made many quick, tiny sketches (the image above is bigger than the actual sketch). A selection can be seen on the sketch section of my site. Below you see sketches of fallow deer (also known as Bambis) I made in a park in Silz (in Germany).

Afgelopen week zaten we in de Elzas (Frankrijk). Dit was het uitzicht uit ons huisje. Ik heb er veel snelle, kleine schetsjes gemaakt (de afbeelding hierboven is groter dan de eigenlijke schets), waarvan je een selectie kunt bekijken op het schetsboek-gedeelte van mijn site. Hieronder schetsen van damherten die ik maakte in een park in het Duitse Silz.


vrijdag 11 mei 2012

Medieval gameboard


A gameboard for a history method. The game will be used in the lessons about the early Middle Ages. Although these time seem to have been Dark Ages, I have tried to keep it light.

Een spelbord voor een geschiedenismethode. Het spel wordt gebruikt in lessen over de vroege Middeleeuwen. Ondanks dat de Middeleeuwen vaak worden gezien als duistere tijden, heb ik het licht willen houden.

woensdag 9 mei 2012

Pulse


Julian Barnes is one of my favourite writers. A few weeks ago I read 'Pulse', a collection of short stories. If I have to describe Barnes' writings, I think of: philosophical & psychological, clever & intelligent, funny (I believe 'wit' is the better word), touching and a style as clear as water. Recommended!

Julian Barnes is één van mijn favoriete schrijvers. Pas geleden las ik 'Pulse' (in het Nederlands verschenen als 'Hartslag'), een verzameling van korte verhalen. Als ik Barnes' werk moet beschrijven denk ik aan woorden als deze: filosofisch & psychologisch, pienter & intelligent, grappig, ontroerend en een stijl zo helder als water. Aanbevolen!

maandag 7 mei 2012

Cobra

A cobra, drawn for an educational magazine.

Een cobra, getekend voor een educatief tijdschrift.

donderdag 3 mei 2012

Girl watching tv


I am often sketching my daughters, my wife and things around the house. This is one of the nicer sketches in the genre 'girl watching tv'. For more sketches, you are invited to visit the sketchbook section of my site.

Ik ben vaak my dochters, mijn vrouw en dingen in en om het huis aan het schetsen. Dit is één van de betere schetsen in de serie 'meisje kijkt tv'. Voor meer schetsen kun je terecht op het schetsboek-gedeelte van mijn website.

dinsdag 1 mei 2012

Van Zanten


A new comic for the economist magazine ESB. My translation: 2) Message: The funds in your account are not sufficient 3) VZ: What?! Has my bank been running unnecessary risks with my money? Do I have to wait for a new EU-summit before I can buy something with my euros? 4) VZ: In the old days, you couldn't expect any sympathy with such a story.

Een nieuw stripje voor het economenblad ESB.