maandag 8 april 2013

Last post


This is my last post on 'No news today'. Please visit my new website on www.rogerklaassen.com for new messages! Thanks for following me on 'No news today' and welcome to my new site!

Dit is mijn laatste bericht op 'No news today'. Ik nodig jullie uit op mijn vernieuwde website www.rogerklaassen.com; daar zullen voortaan mijn nieuwe berichten verschijnen. Bedankt voor het volgen op 'No news today' en van harte welkom op mijn nieuwe site!

woensdag 3 april 2013

Coming soon: my new website


In a few days, my new website will be online. It will include a new blog, I will not continue this blog 'No news today'. Here you can see a very tiny part of the new site.

Over een paar dagen zal mijn nieuwe website online staan. De nieuwe site heeft zijn eigen blog, dus ik zal dit blog 'No news today' dan niet langer voortzetten. Hier zie je alvast een klein stukje van de nieuwe site.

donderdag 28 maart 2013

Van Zanten


A new Van Zanten comic fot the economist magazine ESB. My translation: 10 Man: Strange how this crisis does me really good! VZ: What do you mean? 2) Man: We have no work, but our boss doesn't dare to lay us off. 3) Man: Another fine day in our company's vegetable garden! 4) VZ: I can't believe it! Always had to work in times of economic  prosperity.

Strip voor het economenblad ESB.

New look


This is one of the last posts on this blog 'No News Today'. I am working on a new look and a new design for my website, that will combine portfolio and blog. The new blog will include all posts form this blog, so nothing will be lost!

Dit is één van de laatste berichten die zal plaatsen op mijn blog 'No News Today'. Ik ben aan het werk aan een nieuwe look en ontwerp van mijn website, waar ik portfolio en blog zal combineren. Het nieuwe blog zal alle oude berichten van dit blog bevatten, dus je gaat niets missen!

dinsdag 26 maart 2013

My first transatlantic commission


My Canadian aunt and uncle celebrate their 50th wedding anniversary this year. I made this drawing for their invitations.

Mijn Canadese tante en oom vieren dit jaar hun 50-jarige huwelijksfeest. Ik maakte deze tekening voor de uitnodiging - mijn eerste transatlantische opdracht!

donderdag 21 maart 2013

Work in progress


This is chef Paul Dekker of restaurant 'De twee gezellen', who helped me on some recipes for a book I am making. All I can say now: it is about eggs.

Dit is chef Paul Dekker van restaurant 'De twee gezellen' in Rumpt, die me geholpen heeft met enkele recepten voor een boek waar ik aan werk. Wat ik er nu over kan zeggen: het gaat over eieren.

zaterdag 16 maart 2013

The warmth of other sunsI read 'The warmth of other suns' of Isabel Wilkerson, about the Great Migration. This is the migration of black people from the segregated american South to the North of the USA during the greater part of the twentieth century. The book describes what made people flee in their own country, how they tried to build new lives in new places and how (and if) they succeeded. Following the lives of three migrants, the history of the Great Migration is told in a touching, human way. I didn't know anything about the Great Migration, but in Geert Mak's 'Reizen zonder John' I read about it; in that book Mak recommends 'The warmth of other suns'. As I do!

Ik heb 'The warmth of other suns' van Isabel Wilkerson gelezen, over de 'Great Migration'. Dit was the verhuizing (de vlucht) van veel zwarten uit het gesegregeerde Amerikaanse zuiden naar het noorden van de Verenigde Staten, gedurende het grootste deel van de vorige eeuw. Het boek laat zien wat mensen ertoe bracht te vluchten binnen hun eigen land, hoe ze erin probeerden een nieuw leven op te bouwen in hun nieuwe woonplaatsen en hoe (en of) ze slaagden in hun nieuwe omgeving. In het boek wordt de geschiedenis van de Great Migration op een ontroerende, menselijke manier verteld aan de hand van levensbeschrijvingen van drie migranten. Ik wist van tevoren niets van de Great Migration, maar in Geert Maks 'Reizen zonder John' las ik erover en Mak beveelt 'The warmth of other suns' daar warm aan. En dat doe ik ook! 

vrijdag 15 maart 2013

Life drawing


The best results of a life drawing session last Tuesday. Made with brushpen and watercolours.

De beste resultaten van een modeltekensessie afgelopen dinsdag. Gemaakt met brushpen en aquarelverf.


Van Zanten


A comic for the economist magazine ESB. My translation: 1) The labour market should be more flexible? I have year contract after year contract. 2) My employer expects that in that time I got to love the company, that I am innovative and work overtime to meet my targtes... 3) And after a year of hard work - hop - and you are back on the street. 4) Fortunately, every two years I am unemployed at home for six months, otherwise it would drive me crazy.

Stripje voor economenblad ESB.

zaterdag 9 maart 2013

Snow

Snow in our garden, a few weeks ago.

Sneeuw in de tuin, een paar weken geleden.

woensdag 6 maart 2013

Black & white


A drawing for the magazine 'Kind op Maandag'.

Een tekening voor het blad 'Kind op Maandag'.

zondag 3 maart 2013

Hergé


Today 30 years ago, one of my favourite comic artists, Hergé, died in Brussels. His Tintin comics are today as fresh and vivid as ever. For me, Hergé is one of the greatest artists of the twentieth century.

Vandaag precies 30 jaar geleden overleed één van mijn favoriete stripmakers, Hergé, in Brussel. Zijn Kuifje-strips zijn nog even fris en levendig als toen ze gemaakt werden. Voor mij is Hergé één van de grootste kunstenaars van de twintigste eeuw.

dinsdag 26 februari 2013

Proud girl


A girl proudly showing her shell collection. A drawing made for an educational publication.

Een meisje laat trots haar schelpenverzameling zien. Een tekening voor een digitale lesmethode.

zaterdag 23 februari 2013

Exposition in Lausanne


One of the comic artists I admire most, is the swiss Bernard Cosey. He is not only appreciated for his very human stories, but also for the use of colour in his comics. The Lausanne Library organised a colouring competition: participants were invited to put colours to a page for a new comic. The best would be exposed in a small exposition in Lausanne. Even if I didn't meet the qualifications (I am not a swiss resident), I decided to participate and made this page. Next to the competition, a few swiss artists were invited to make their page, making up a 'professionals section' in the exposition. The organisation decided to include my page in this section... so now I am in an exposition in Lausanne!

Eén van de striptekenaars die ik het meest bewonder is de Zwitser Bernard Cosey. Hij is niet alleen gewaardeerd vanwege zijn menselijke verhalen, maar ook vanwege het kleurgebruik in zijn strips. De bibliotheek van Lausanne organiseerde een kleurwedstrijd: deelnemers konden een pagina uit een nieuw album inkleuren. De beste inzendingen zouden worden tentoongesteld in Lausanne. Hoewel ik niet aan de kwalificaties voldeed (ik woon niet in Zwitserland), besloot ik toch mee te doen en maakte deze pagina. Naast de wedstrijddeelnemers, vroeg de organisatie ook een aantal Zwitserse stripmakers en kunstenaars om de pagina in te kleuren; deze kwamen terecht in een 'professionals'- gedeelte van de expositie. De organisatie besloot om mijn pagina daar onder te brengen... ik hang nu dus in een expositie in Lausanne!

Van Zanten


A new Van Zanten comic for the economist magazine ESB. My translation: 1) VZ: I don't have money with me. Can you give me some? 2) Man: I want to point out that this is a loan. With other words: in the future, you will have to save money to pay it off. 3) Man: Moreover, you don't use this loan to invest, but for instant consumption. So, there is no potential for earning your money back. 4) VZ: Economically speaking, running away fast was the smartest thing to do.

Stripje voor het economenblad ESB.

woensdag 20 februari 2013

Drawing for a movie


This is me at work in the studio of Full Frame, drawing for a small movie. It was a real challenge, because my drawing was recorded live. I had to make the drawings directly in marker.

Dit ben ik aan het werk in de studio van Full Frame, tekeningen  makend voor een kleine film. Een flinke uitdaging, omdat het tekenen live werd opgenomen. Ik moest de tekeningen rechtstreeks met een marker tekenen.

vrijdag 15 februari 2013

Van Zanten


A Van Zanten comic for the economist magazine ESB. My translation: 1) Everyone agrees that we should consume in a more sustainable way. 2) Isn't this the time we should to turn our words into deeds? 3) Me too, I should eat more organic chocolate and more organic chicken. 4) But honestly, I can't have more food.

Stripje voor het economenblad ESB.

woensdag 6 februari 2013

Life drawing


Three sketches I made yesterday evening at a life drawing class. Two of the model and one of a colleague.

Drie schetsen die ik gisteren maakte tijdens modeltekenen. Twee van het model en één van een collega.

Van Zanten


A Van Zanten comic for the economist magazine ESB, made a few weeks ago. It is a word-joke I cannot translate, unfortunately.

Deze strip maakte ik een paar weken geleden voor het economenblad ESB.

dinsdag 29 januari 2013

Queen Beatrix


Portrait of our Queen Beatrix, who announced her abdication yesterday.

Portret van koningin Beatrix.

donderdag 24 januari 2013

Ik wil in De Muur!


My favourite cycling magazine is 'De Muur' (named after the famous Muur van Geraardsbergen). Last week I received the latest issue, the first one that appears at a new independent publisher. Very nice, but: no images. I think these 'woodcut/linocut' type of drawings would fit perfectly in De Muur. I made a 'Paris - Roubaix' and a 'Milan - San Remo' one.

Mijn favoriete wielerblad is De Muur. Afgelopen week kreeg ik het laatste nummer, het eerste dat wordt uitgegeven door De Muur als een zelfstandige uitgeverij. Heel mooi, als altijd, maar: geen beelden. Ik denk dat deze 'hout/linosnede'-achtige tekeningen perfect zouden passen in De Muur. Ik maakte er voorlopig twee: 'Parijs - Roubaix' en 'Milaan - San Remo'.

woensdag 23 januari 2013

Glass fibre


A few months ago, I made this drawing for 'Close the gap', a company that promotes fast broadband internet connections via glass fibre networks. They help setting up cooperations in country communities that build these glass fibre networks. They wanted a visualisation of their statement: Living in the countryside is fine, but without fast broadband connections, you will not attract young families to live there.

Een paar maanden geleden maakte ik deze tekening voor 'Close the gap', een bedrijf dat snelle breedband internetverbindingen via glasvezel promoot. Ze helpen met name plattelandsgemeenten met het opzetten van coöperaties om deze glasvezelnetwerken aan te leggen. Ze wilden een visualisatie van hun stelling dat wonen op het platteland weliswaar mooi is, maar dat je zonder snelle breedbandverbindingen geen jonge families meer kunt aantrekken om er te gaan wonen.

vrijdag 18 januari 2013

Tuinvogeltelling 2013


This weekend, the National Bird Protection is the Netherlands has its yearly bird count weekend. Everyone is asked to count the brids in their gardens for 30 minutes. The characters in this cartoon are some characters I am working on for a comic.

Dit weekend is de jaarlijkse Tuinvogeltelling van de Nationale Vogelbescherming. Iedereen kan meedoen door gedurende 30 minuten alle vogels in zijn/haar tuin te tellen. De figuren in de tekening zijn personages waar ik aan werk voor een strip.

Doe mee via: http://www.tuinvogeltelling.nl

donderdag 17 januari 2013

Bekentenis in Nederlandse wielerwereld


My translation: Wim van Gerwen (7 times Tour of Nederwetten) wants to come clean too. 'call me, Catherine Keyl.' You will understand that Catherine Keyl is regarded as the dutch Oprah.

Ook over Wim van Gerwen hebben we Mart Smeets nooit gehoord.

dinsdag 15 januari 2013

Happy snowman


I like happy snowmen. This one was drawn for 'word cards', used to teach the youngest pupils how to write 'sneeuw'. I like sad snowmen too, by the way...

Ik hou van blije sneeuwmannen. Deze heb ik getekend voor woordkaarten, die worden gebruikt in de laagste klassen van de basisschool. Ik hou trouwens ook van droevige sneeuwmannen...


vrijdag 11 januari 2013

Van Zanten


My first Van Zanten comic of 2013. For the economist magazine ESB.

De eerste Van Zanten-strip van 2013. Voor het economenblad ESB.

woensdag 9 januari 2013

Rollercoaster


I made this drawing for my 4 year old nephew. He wanted an elephant and a giraffe -  and nothing else! Still,  he accepted this drawing.

Deze tekening maakte ik voor mijn 4-jarige neefje. Hij wilde een olifant en een giraf - en verder niks! Toch accepteerde hij deze tekening.

maandag 7 januari 2013

Tennis


A mascot for the youth members of a tennis club in Geldermalsen. I hope it will bring some luck for them in 2013.

Een mascotte voor de jeugdafdeling van de tennisclub in Geldermalsen. Ik hoop dat het ze geluk brengt in 2013.