dinsdag 29 januari 2013

Queen Beatrix


Portrait of our Queen Beatrix, who announced her abdication yesterday.

Portret van koningin Beatrix.

donderdag 24 januari 2013

Ik wil in De Muur!


My favourite cycling magazine is 'De Muur' (named after the famous Muur van Geraardsbergen). Last week I received the latest issue, the first one that appears at a new independent publisher. Very nice, but: no images. I think these 'woodcut/linocut' type of drawings would fit perfectly in De Muur. I made a 'Paris - Roubaix' and a 'Milan - San Remo' one.

Mijn favoriete wielerblad is De Muur. Afgelopen week kreeg ik het laatste nummer, het eerste dat wordt uitgegeven door De Muur als een zelfstandige uitgeverij. Heel mooi, als altijd, maar: geen beelden. Ik denk dat deze 'hout/linosnede'-achtige tekeningen perfect zouden passen in De Muur. Ik maakte er voorlopig twee: 'Parijs - Roubaix' en 'Milaan - San Remo'.

woensdag 23 januari 2013

Glass fibre


A few months ago, I made this drawing for 'Close the gap', a company that promotes fast broadband internet connections via glass fibre networks. They help setting up cooperations in country communities that build these glass fibre networks. They wanted a visualisation of their statement: Living in the countryside is fine, but without fast broadband connections, you will not attract young families to live there.

Een paar maanden geleden maakte ik deze tekening voor 'Close the gap', een bedrijf dat snelle breedband internetverbindingen via glasvezel promoot. Ze helpen met name plattelandsgemeenten met het opzetten van coöperaties om deze glasvezelnetwerken aan te leggen. Ze wilden een visualisatie van hun stelling dat wonen op het platteland weliswaar mooi is, maar dat je zonder snelle breedbandverbindingen geen jonge families meer kunt aantrekken om er te gaan wonen.

vrijdag 18 januari 2013

Tuinvogeltelling 2013


This weekend, the National Bird Protection is the Netherlands has its yearly bird count weekend. Everyone is asked to count the brids in their gardens for 30 minutes. The characters in this cartoon are some characters I am working on for a comic.

Dit weekend is de jaarlijkse Tuinvogeltelling van de Nationale Vogelbescherming. Iedereen kan meedoen door gedurende 30 minuten alle vogels in zijn/haar tuin te tellen. De figuren in de tekening zijn personages waar ik aan werk voor een strip.

Doe mee via: http://www.tuinvogeltelling.nl

donderdag 17 januari 2013

Bekentenis in Nederlandse wielerwereld


My translation: Wim van Gerwen (7 times Tour of Nederwetten) wants to come clean too. 'call me, Catherine Keyl.' You will understand that Catherine Keyl is regarded as the dutch Oprah.

Ook over Wim van Gerwen hebben we Mart Smeets nooit gehoord.

dinsdag 15 januari 2013

Happy snowman


I like happy snowmen. This one was drawn for 'word cards', used to teach the youngest pupils how to write 'sneeuw'. I like sad snowmen too, by the way...

Ik hou van blije sneeuwmannen. Deze heb ik getekend voor woordkaarten, die worden gebruikt in de laagste klassen van de basisschool. Ik hou trouwens ook van droevige sneeuwmannen...


vrijdag 11 januari 2013

Van Zanten


My first Van Zanten comic of 2013. For the economist magazine ESB.

De eerste Van Zanten-strip van 2013. Voor het economenblad ESB.

woensdag 9 januari 2013

Rollercoaster


I made this drawing for my 4 year old nephew. He wanted an elephant and a giraffe -  and nothing else! Still,  he accepted this drawing.

Deze tekening maakte ik voor mijn 4-jarige neefje. Hij wilde een olifant en een giraf - en verder niks! Toch accepteerde hij deze tekening.

maandag 7 januari 2013

Tennis


A mascot for the youth members of a tennis club in Geldermalsen. I hope it will bring some luck for them in 2013.

Een mascotte voor de jeugdafdeling van de tennisclub in Geldermalsen. Ik hoop dat het ze geluk brengt in 2013.