woensdag 31 augustus 2011

Healthy living


An drawing from a series of illustrations I made for the Dutch Heart Foundation. The drawings will be used for information materials about healthy living.

Een tekening uit een serie illustraties die ik maakte voor de Nederlandse Hartstichting. De tekeningen worden gebruikt in informatiemateriaal over gezond leven.

vrijdag 26 augustus 2011

Invitation


Drawing and design of an invitation (poster) for an information meeting of the community of Zaltbommel.

Tekening en ontwerp van een uitnodiging (op affiches) voor een inspraakavond van de gemeente Zaltbommel.

donderdag 25 augustus 2011

Cycling in Colorado


An important part of watching cycling, for me, is admiring the landscape. This week, cyclists are competing in the Pro Cycling Challenge in Colorado. Tuesday, they passed this moonlike rock formation.

Een belangrijk onderdeel van het kijken naar wielrennen is, voor mij althans, het bewonderen van het landschap. Deze week strijden de renners in de Pro Cycling Challenge in Colorado. Dinsdag passeerden ze daar deze maanachtige rotsformatie.

Photo: © Jonathan Devich

maandag 22 augustus 2011

Van Zanten


A new Van Zanten comic for the economic ESB magazine. My translation: 1) Creative and enterprising, that's me! 2) I see opportunities for growth everywhere. 3) I write one plan after another. The entire day, I am a fountain of ideas. 4) Gosh, I am so enterprising, I have no time for work...

Een nieuwe Van Zanten-strip voor het economenblad ESB.

The perfect tool...


My quest for the perfect tool - a mechanical pencil - in 4 1/2 steps:
1 - Caran d'Ache 2 mm lead: I have used these pencils a very, very long time. So long, that the clamps were so worn out that they couldn't hold the lead any longer. But I grew tired of sharpening the pencil tip...
2 - Pentel 0,5 mm: very cheap pencil, and just good. Slipped between my fingers, so I looked for another pencil.
2 1/2 - not on the picture is my most expensive mechanical pencil, a Waterman. Good for nothing: heavy, even more slippery, and a very short tip.
3 - Pentel Graphgear500 0,5 mm: nice, lightweight mechanical pencil. However, the tip 'wobbled' while drawing...
4 - Pentel Graphgear1000 0,5 mm: almost perfect. Very stable tip, rough surface so it doesn't slip. A little bit on the heavy side. The first of my mechanical pencils where the clip does not hinder me when I draw (I have a habit of turning my pencil a bit every time I lift it from the paper; the clips are just nasty then so I break them off).

Mijn zoektocht naar het perfecte gereedschap - een vulpotlood - in 4 1/2 stap:
1 - Caran d'Ache 2 mm vulling: dit potlood heb ik het langst van allemaal gebruikt. Soms zo lang dat de klemmetjes zo sleten dat ze de vulling niet meer vast konden houden. Maar ik was het beu om de punt telkens weer aan te slijpen...
2 - Pentel 0,5 mm: heel goedkoop en gewoon een goed vulpotlood. Helaas is hij heel glad en slipte hij tussen mijn vingers - verder zoeken dus...
2 1/2 - niet op de foto staat mijn duurste vulpotlood ooit, een Waterman. Nergens goed voor: zwaar, nog gladder en een hele korte tip.
3 - Pentel Graphgear500 0,5 mm: een lekkere, lichtgewicht potlood. Helaas wiebelde de punt tijdens het tekenen.
4 - Pentel Graphgear1000 0,5 mm: bijna perfect. Hele stabiele punt, ruw oppervlak dat niet glijdt. Een beetje zwaar, helaas. De eerste van alle vulpotloden waarvan de clip me niet hindert als ik teken (ik heb de gewoonte om mijn potlood iedere keer als ik hem van het papier til een beetje te draaien; de clip zit dan in de weg dus die breek ik er dan vanaf).

dinsdag 16 augustus 2011

Tommy Kane


One of the artists I follow on the web is Tommy Kane. He makes elaborate pen drawings (often coloured with water colours or colour pencil) of cities, streets, buildings, landscapes, people, portraits, factories, food, hotel rooms... well, Tommy Kane draws everything! And this is what I like the most about Tommy Kane's Art Blog: his love and enthusiasm for drawing and for making art. It is contagious!

Look at this film of Tommy Kane drawing his breakfast. Very nice!

Eén van de tekenaars die ik volg op het internet is Tommy Kane. Hij maakte uitgebreide pentekeningen (vaak ingekleurd met aquarelverf of potlood) van steden, straten, gebouwen, landschappen, mensen, portretten, fabrieken, eten, hotelkamers... kortom: Tommy Kane tekent alles! En waarvan ik het meest hou op Tommy Kane's Art Blog: zijn liefde en enthousiasme voor tekenen en het maken van kunst. Aanstekelijk!

Bekijk ook deze film van Tommy Kane die zijn ontbijt tekent. Mooi!

vrijdag 12 augustus 2011

Angry lion & scared mouse


I made a series of animals for a magazine. These are two of the drawings: the angry lion and the scared mouse.

Voor een tijdschrift maakte ik een serie dieren. Dit zijn twee van de tekeningen: de boze leeuw en de bange muis.

vrijdag 5 augustus 2011

History


Since October 2007, I have maintained a 'news'-section on my website, starting with this drawings of masks. In 2010 I started this blog, and from then on I have been updating both this blog and the news on my site. I have decided to continue the news on this blog only. I have imported all news-items from Ocober 2007 in this blog, so now you have my complete 'News-history' on 'No news today'. The message before september 2010 are in dutch only - if you need any information, please mail me!

Vanaf oktober 2007 hield ik een nieuwspagina bij op mijn portfolio-site, met als eerste een bericht over deze maskers. In 2010 begon ik met dit blog, en vanaf toen hield ik dus op twee plaatsen het nieuws bij. Ik heb nu besloten om het nieuws alleen nog in dit blog voort te zetten. Ik heb nu alle nieuws-items overgezet naar dit blog, dus jullie hebben nu de volledige nieuwsgeschiedenis in 'No news today'.

woensdag 3 augustus 2011

Made in Sweden - 6 and last...

Made on the beach of Falsterbo, on the southwestern tip of Sweden. The last drawings I made during our holiday...

Gemaakt op het strand van Falsterbo, op het zuidwestelijke puntje van Zweden. De laatste tekeningen die ik maakte tijdens onze vakantie...