donderdag 30 juni 2011

Baby


A drawing I made for a baby card. I had to show that the family lives in a small apartment with three cats and some fishes (I'm not sure if that's a happy combination)... and the baby, of course.

Een tekening voor een babykaartje. Ik moest laten zien dat het jonge gezin in een klein appartementje woont, met drie katten en vissen (een onhandige combinatie, lijkt me)... en de baby natuurlijk.

dinsdag 28 juni 2011

Hospital


The Emma Childrens Hospital (part of AMC) in Amsterdam has an information department that provides children and parents with information about their stay in the hospital, their diseases, treatments and therapies. They have started a project to remake all brochures, for which I will make the drawings. The project will take a year or two. Here you see one of the first drawings: child meets doctor.

Het Emma Kinderziekenhuis (onderdeel van het AMC) in Amsterdam heeft een Infotheek die kinderen en ouders van informatie voorziet over hun verblijf in het ziekenhuis, hun ziektes, behandelingen en therapieën. Ze zijn met een project begonnen om alle folders te vernieuwen, en ik mag de tekeningen hiervoor maken. Het project zal ongeveer twee jaar duren. Hier zie je één van de eerste tekeningen: kind komt bij de dokter.

Van Zanten


Another Van Zanten comic for the economists magazine ESB. In the comic, I combine the dutch cuts in cultural subsidies with the wider Greek financial crisis.

Een Van Zanten strip voor het blad ESB.

maandag 27 juni 2011

Measuring the right way


The dutch Diabetes Foundation has a 'Diabetes Risk Test' on its website. One of the risk factors for diabetes is the amount of body fat around the belly. Therefore you have to measure the circumference of your belly. For many of us, it is unclear where to measure exactly. These two drawings must help us to find the right spot and will be used to replace the current (not so clear) drawing. The colours were defined by the customers hous style and it was tried to make the figures not too scary.

Het Diabetesfonds heeft een 'Diabetes Risico Test' op haar website. Eén van de risicofactoren voor diabetes is buikvet. Daarom word je in de test gevraagd je buikomtrek te meten. Voor velen van ons is het onduidelijk waar je precies moet meten. Deze twee tekeningen moeten ons helpen de juiste plek te vinden en zullen binnenkort de huidige (niet zo duidelijke) tekening vervangen. De kleuren passen bij de huisstijl van de risico-test en er is geprobeerd om de tekeningen niet te eng te maken.

Doe de test op www.testuwrisico.nl.

donderdag 16 juni 2011

Judo


Two judo-ing boys, drawn for a magazine. I like making these drawings, because of the action and the playfulness. When my youngest daughter was doing gymnastics, I sometimes went to look at the young childrens judo class - just because it is so much fun to look at (which I don't have at all looking at adults judo-ing). When I had finished the drawing, I remembered I made a very similar drawing a few years ago... for the same publisher, in fact!

Twee judoënde jongens, getekend voor een tijdschrift. Ik hou van zulke tekeningen, vanwege de actie en de speelsheid. Toen mijn jongste dochter nog op de gym zat, ging ik wel eens kijken naar de judoles van de jongste kindreen - gewoon omdat het zo leuk is er naar te kijken (wat ik helemaal niet heb bij judoënde volwassenen). Toen ik de tekening af had, herinnerde ik me een vergelijkbare tekening die ik een paar jaar geleden maakte... en nog wel voor dezelfde uitgever!

woensdag 15 juni 2011

My favourite drawings - Tio Nacho


This drawing shows the old man Tio Nacho. Tio wants to get rid of his old hat, but every time he throws it away, his neighbors, friends or family members bring it back to him, thinking he has lost it. In the end, Tio decides to keep the old hat and throws away his new one. I like the drawing especially for its colour. Originally, however, the drawing was made for a black and white magazine... you can see that drawing below.

Deze tekening laat de oude Tio Nacho zien. Tio wil van zijn oude hoed af, maar iedere keer dat hij hem weggooit, wordt de hoed weer teruggebracht door zijn buren, vrienden of familieleden, omdat ze denken dat Tio zijn hoed is kwijtgeraakt. Uiteindelijk besluit Tio zijn oude hoed te houden en zijn nieuwe weg te gooien. Deze tekening is één van mijn favoriete vanwege de kleur. Oorspronkelijk was de tekening echter bedoeld voor een zwart-wit tijdschrift... die tekening zie je hieronder.

Rainbow


The rainbow jersey is the most beautiful jersey in cycling. It is worn by the world champion, as you might know. It is especially beautiful when it is worn on sunny days by the mighty shoulders of Thor Hushovd. He won yesterday's stage in de Tour de Suisse.

De regenboogtrui is de mooiste trui in het wielrennen. Zoals jullie waarschijnlijk weten, wordt hij gedragen door de wereldkampioen. De trui is nog extra mooi als hij op zonnige dagen wordt gedragen door de machtige schouders van Thor Hushovd. Die won gisteren de rit in de Ronde van Zwitserland.

The photo was borrowed from www.cyclingnews.com/© Sirotti

zondag 12 juni 2011

Cycling high


The riders going down of the Nufenen Pass in the Tour de Suisse today - just to show you the beauty of cycling in the high mountains. And to let you know that the two 'Alpe d'Huzes' riders I have been promoting a bit on this blog, have done a terrific job on the Alp last Thursday. My cousin Michael achieved his goal of six climbs. My old school friend Perry had set a goal of three climbs, but finished five climbs. As you might know, the 'Alpe d'Huzes' action raised 20 million euros to support cancer research. Congratulations!

Op de foto dalen de renners de Nufenenpas af in de Ronde van Zwitserland vanmiddag - ik plaats hem gewoon vanwege de schoonheid van wielrennen in het hooggebergte. En om jullie te laten weten dat de twee 'Alpe d'Huzes'-renners, voor wie ik op mijn blog wat reclame heb gemaakt, uitstekende prestaties hebben geleverd afgelopen donderdag. Mijn neef Michael haalde zijn doel van zes beklimmingen. Mijn oude schoolvriend Perry had een doel gesteld van drie beklimmingen, maar slaagde erin om vijf keer de top te bereiken. Zoals je misschien zult weten, bracht de 'Alpe d'Huzes'-actie dit jaar 20 miljoen euro op voor het onderzoek naar kanker. Gefeliciteerd!

The photo was borrowed from http://uk.eurosport.yahoo.com/©AP

vrijdag 10 juni 2011

Love it


I am currently working on drawings for an educational publisher. The illustrations are meant to explain some physical, yoga-ish, confidence building exercises. It is the kind of assignments I really love: just show the kids, no worries about a background or perspectives, and draw many different poses. Here you see one of the first sketches.

Op dit moment werk ik aan een serie tekeningen voor een educatieve uitgever. De illustraties zijn bedoeld als uitleg/voorbeeld bij fysieke, yoga-achtige, zelfvertrouwen vergrotende oefeningen. Dit is het soort werk waar ik erg van hou: laat de kinderen zien, maak je niet druk om achtergronden en perspectief en teken veel verschillende houdingen. Hierboven één van de eerste schetsen.

woensdag 8 juni 2011

Camping sketch


A watercolour sketch I made last weekend: the view from our tent. The next morning a heavy rain flooded our tent and we had to flee.

Een aquarel schets van het afgelopen weekend: het uitzicht vanuit onze tent. De volgende ochtend werden we van de camping gespoeld door een zware regenbui.

dinsdag 7 juni 2011

Masks on stones


Last weekend, we spent a few days camping. My daughters and I collected some stones and painted 'African masks' on it. I was really surprised by their precision and patience.

Het afgelopen weekend zaten we een paar dagen op de camping. Mijn dochters en ik verzamelden stenen en beschilderden ze als 'Afrikaanse maskers'. Ik was echt verrast door hun precisie en geduld.

Frustration of a cartoonist...


I make my comic 'Van Zanten' for the economist magazine ESB. It is a magazine that focuses on thorough, academic economic and statistical research. My comic has to refer to the subject of the head article. I like working for them, because the articles have a wide range of topics. ESB is not a 'news' magazine... sometimes to my frustration, as shown in my cartoon above. In a week where there was breaking news on the economic front (Germany doing well, Greece doing worse, the president of the IMF arrested), the main article was a highly academic study of the learning results of students in areas where the number of schools was reduced.

Ik maak mijn strip 'Van Zanten' voor het economenblad ESB. Dit is een blad dat zich richt op gedegen, academisch economisch en statistisch onderzoek. Mijn stripje moet een link hebben met het hoofdartikel. Vanwege de verscheidenheid aan onderwerpen is dat erg leuk om te doen. ESB is zeker geen 'nieuws'-blad... soms wel tot mijn frustratie, zoals in het stripje hierboven. In een week vol 'breaking news' aan het economisch front, ging het hoofdartikel over een zeer academische studie naar leerprestaties van leerlingen in gebieden met een teruglopend aantal scholen.