dinsdag 30 oktober 2012

Cat sketch


A sketch I made last week, from a photo I found on the internet.

Een schets die ik vorige week maakte, van een foto op internet.

vrijdag 26 oktober 2012

Slaaplied


Poem by Hans Dorrestijn, drawing by me. My translation (without the rhyme): Lullaby//Mummy, let me sleep/ and do not constantly sing that song./ Most mothers sing beautifully/ but mummy, mummy you don't.

Tekening bij een gedichtje van Hans Dorrestijn.

woensdag 24 oktober 2012

Cycling...


The way I feel as a cycling fan...

Hoe ik me voel als een wielerliefhebber...

dinsdag 23 oktober 2012

Just a sketchA little sketch that was rejected... but I still like it.

Een klein schetsje dat werd afgewezen... maar ik vind hem toch aardig.

vrijdag 19 oktober 2012

Emma Children's Hospital


Yesterday, the book 'Emma naar het ziekenhuis' ('Emma to the hospital') was officially presented in the Emma Children's Hospital in Amsterdam. The book is given to every child that stays in the hospital, so they can prepare themselves for their stay. After the presentation Fleur Verhoeff (author and publisher at 'Kinderboek op maat') and I got a private tour of the new wing of the hospital by a very proud and enthusiastic nurse. It looks great and I am sure the kids (and their parents) will feel more at home, safer and protected, in this new environment. I hope our little book will contibute to that, too.

Gisteren werd het boekje 'Emma naar het ziekenhuis' officieel gepresenteerd in het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. Dit boekje wordt aan alle kinderen gegeven die worden opgenomen in het ziekenhuis, zodat ze zich kunnen voorbereiden op hun verblijf. Na de presentatie kregen Fleur Verhoeff (schrijfster en uitgeefster bij 'Kinderboek op maat') een privé-rondleiding door de vernieuwde vleugel van het kinderziekenhuis van een trotse en enthousiaste verpleger. Het ziet er prachtig uit en ik ben ervan overtuigd dat kinderen en hun ouders zich in de nieuwe inrichting meer thuis voelen, veilig en beschermd. Ik hoop dat ons boekje daar ook toe bijdraagt.

donderdag 18 oktober 2012

Art theft


Thieves stole seven precious works from a museum in Rotterdam... My translation: Another victim of the art theft. Man: My works are always left hanging.

Cartoon naar aanleiding van de Rotterdamse kunstroof.

dinsdag 16 oktober 2012

Cat


A poem by Gerard Berends... My translation: Hear, there is/ a knock on the door!// The cat pricks up its ears:/ a fish maybe,/ who wants to stay the night,// or a saucer of milk/ who lost its way?

Een gedichtje van Gerards Berends.

maandag 15 oktober 2012

Present for a 75 years old


As you might remember from previous posts in this blog, the Culemborg historical society 'Voet van Oudheusden' celebrates its 75 years. This drawing I made for the cover of a special issue of their magazine, as a birthday present.

Zoals je misschien weet van vorige berichten in dit blog, bestaat het Culemborgse historisch genootschap 'Voet van Oudheusden' 75 jaar. Deze tekening maakte ik als verjaardagscadeautje voor de vereniging, voor de omslag van het jubileumnummer van hun tijdschrift.

vrijdag 12 oktober 2012

New baby in town


A drawing for a magazine: a father wants to register the birth of a new baby in the town hall.

Een tekening voor het tijdschrift 'Kind op Maandag': een vader wil zijn kind aangeven in het gemeentehuis.

woensdag 10 oktober 2012

You're being watched!Two sketches I made of parents waiting while their kids are on the athletics track - like my kids. To kill time, I draw other people... so be aware to dress elegantly and behave yourself when I'm around.

Twee schetsen van wachtende ouders terwijl hun kinderen bezig zijn op de atletiekbaan - zoals mijn dochters. Ik dood de tijd door mensen om mee heen te tekenen... dus zorg ervoor dat je elegant gekleed gaat en je netjes gedraagt als ik in de buurt ben.

dinsdag 9 oktober 2012

Colouring Contest


The historical society 'Voet van Oudheusden' in Culemborg celebrates its 75 years this year. One of the activities was a colouring contest for school children. A stunning 642 plates were returned! I was member of the jury, and it was no easy task to select the 15 prize winners (there were three categories) - it really hurts to put aside works on which kids have clearly spent hours. Thanks to all who participated and congratulations to the winners!

Het Culemborgse historische genootschap 'Voet van Oudheusden' bestaat dit jaar 75 jaar. Eén van de feestelijke activiteiten was een kleurwedstrijd voor de Culemborgse schoolkinderen. Het verbazingwekkend aantal van 642 kleurplaten werd ingeleverd! Ik was één van de juryleden, en het was geen eenvoudige taak om de 15 prijswinnars te selecteren (er waren 3 categorieën) - het deed zeer om kleurplaten opzij te leggen waar kinderen duidelijk uren op hadden geploeterd. Iedereen die meedeed: bedankt - en de prijswinnaars: gefeliciteerd!

maandag 8 oktober 2012

Two girls


A week ago, my big niece stayed with us for the weekend. Here you see a quick sketch of her and my daughter, both playing with their Nintendos.

Vorige week kwam mijn grote nichtje logeren. Hier een snelle schets van haar samen met mijn dochter, terwijl ze allebei spelen met hun Ninteno's.

woensdag 3 oktober 2012

Schip met zeven zeilen


A poem written by Daan Zonderland. Making a translation and keeping the rhymes... that is beyond me.

Een tekening bij een gedichtje van Daan Zonderland.

maandag 1 oktober 2012

Tijdreis in je eigen tuin (4)


The last drawing I made for 'Tijdreis in je eigen tuin' (Time travel in your own garden).  This drawing will be on the endpages of the book, and it shows the content of the book in one picture - from the origin of life to our times. All files are at the printer now, the book will be in shops soon.

De laatste tekening die ik maakte voor 'Tijdreis in je eigen tuin'. Deze tekening komt op de schutbladen van het boek en hij laat de inhoud van het boek in één plaatje zien - van het ontstaan van leven tot onze tijd. Alle bestanden zijn nu bij de drukker, binnenkort ligt het boek in de winkel.