donderdag 28 juni 2012

Father & daughter's work


My daughter (6 years) and I painted the same picture from a book cover.

Mijn dochter (6 jaar) en ik schilderden dezelfde foto van een boekomslag.

vrijdag 22 juni 2012

Binnenhof


This is the Binnenhof in The Hague around 1300, drawn for a history lesson. It still is the seat of our government. Of course a lot of buildings have been added to the court since 1300 (or taken down, like the wall) - and it is now surrounded by the city of The Hague. The big building still exists as the Ridderzaal (Knight's Hall). The big pond too is still existing, as the Hofvijver (Court's Pond). Compare to the photo below, that is (unfortunately) taken from the opposite angle.

Dit is het Binnenhof in Den Haag zo rond het jaar 1300, nog altijd de zetel van onze regering. Er zijn natuurlijk veel gebouwen bijgekomen sinds 1300 (en gesloopt, zoals de muur) - en het Binnenhof is nu omsingeld door de stad Den Haag. Het grote gebouw bestaat nog altijd als de Ridderzaal. De grote vijver bestaat ook nog: de Hofvijver. Vergelijk het met de foto hieronder, die genomen is vanuit de tegenoverliggende hoek van de tekening.


donderdag 21 juni 2012

Summer


I hope we will see this guy more often this year.

Ik hoop dat we deze knaap vaker zien dit jaar. 

dinsdag 19 juni 2012

The drawing lesson


A sketch I made of 'The Drawing Lesson', painted by Jan Steen in the 1660s. I drew it from the cover of the book 'Artists' Techniques and Materials' by Antonella Fuga. A really nice book for everyone who wants to know the difference between secco and fresco, mezzotint and aquatint and a lot more.

Een schets van 'De Tekenles', door Jan Steen geschilderd rond 1660. Ik tekende het na van het omslag van 'Artists' Techniques and Materials', geschreven door Antonella Fuga (volgens mij is er geen Nederlandse vertaling). Een erg leuk boek voor iedereen die het verschil wil weten tussen secco en fresco, mezzotint en aquatint en nog veel meer.woensdag 13 juni 2012

Just a few pictures...


Just a few pictures I made for a biology lessons. The theme was 'autumn', so it fitted well with the weather here...

Gewoon een paar plaatjes voor een biologie-methode. Het thema was 'herfst', dus het past wel bij het weer...


maandag 11 juni 2012

Water ABC


Last week, a kick-off meeting of the project Water ABC was held. The Water ABC project aims to reduce the pollution of surface water by chemicals used in agriculture. On the picture you see some participants signing my drawing- as a sign of commitment.

Vorige week was de startbijeenkomst van het Water ABC-project. Het Water ABC-project heeft als doel de vervuiling van oppervlaktewater door chemicaliën in de landbouw te reduceren. Op de foto zie je een aantal deelnemers mijn tekening signeren - als een teken van commitment.

woensdag 6 juni 2012

Van Zanten


A new comic for the economist magazine ESB. 1) Man with glasses: I learn to handle all the financial risks in my life. 2) Man: Risks with my savings, my investments, my mortgage, my insurances: I am in full command. 3) VZ: Then maybe you could help me on a problem that has given me some sleepless nights... 4) VZ: What's the risk of putting all my money on the Netherlands in the coming European Championships?

Een strip voor het economenblad ESB.

dinsdag 5 juni 2012

Emma


This is Emma, the main character of a little book for the Emma Childrens' Hospital in Amsterdam. The book will be sent to all children that have to spend some time in the hospital. The book tells about Emma's stay in the hospital: her room, the people she will meet, the medical examination, she gets an injection, x-rays are made, etc. I have just finished the book (published by 'Kinderboek op maat') and it will be printed soon.

Dit is Emma, de hoofdpersoon in een boekje voor het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. Het boek zal worden verstuurd naar alle kinderen die moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Het boek vertelt over Emma's verblijf in het ziekenhuis: haar kamer, de mensen die ze tegenkomt, het onderzoek, ze krijgt een prik, er worden röntgenfoto's gemaakt, enzovoorts. Ik heb de tekeningen en de opmaak van het boekje (dat wordt uitgegeven door 'Kinderboek op maat') net af en het zal binnenkort worden gedrukt.

First family


I love to read history books. One of my favourite subjects is the American revolution and one of my favourite characters of that period is John Adams. And when one of my favourite writers about the revolutionary generation, Joseph Ellis, writes a book about Johan and Abigail Adams - for what more can I ask? A great book about two formidable people in a unique historic period.

Ik hou van geschiedenis boeken. Eén van mijn favoriete onderwerpen is de Amerikaanse Revolutie en één van mijn favoriete figuren uit die periode is John Adams. En als dan één van mijn favoriete schrijvers over die tijd, Joseph Ellis, een boek schrijft over John en Abigail Adams - wat wil ik dan nog meer? Een prachtig boek over twee formidabele mensen in een uniek historisch tijdvak.

maandag 4 juni 2012

Sleeping mouse


For a biology method, I had to draw a mouse in hibernation. When I googled for some images, I was struck by the funny sleeping position of hibernating mice, rolled up like a little ball. I sent my sketch to the publisher, and got their comments back: make it less cartoonlike and more realistic. I had to convince them that this really ís the position of a sleeping mouse...

Voor een methode natuuronderwijs moest ik een muis in winterslaap tekenen. Ik googlede een paar plaatjes als voorbeeld, en was verrast door de grappige slaaphouding van muizen in winterslaap, opgerold als een klein balletje. Ik stuurde mijn schets naar de uitgever en kreeg hun commentaar terug: maak het minder cartoonesk en meer realistisch. Ik moest ze ervan overtuigen dat dit écht de houding was van een slapende muis...