maandag 28 februari 2011

Boys on bikes

My previous post about cycling aks for some drawing of 'boys on bikes'. Both were made for an educational publisher.

Mijn vorige bericht over wielrennen vraagt on een aantal tekeningen van jongens op fietsen. Beide tekeningen zijn gemaakt voor een educatieve uitgever.

zondag 27 februari 2011

First weeks of cycling


I really enjoyed the first weeks of cycling this year. We had good dutch victories of Lars Boom (beating Cancellara in a short time trial), Theo Bos (beating Cavendish in a mass sprint), Robert Gesink (winning on a climb and winning his first time trial as a pro) and yesterday we had the magnificent triumph of Sebastiaan Langeveld in the Omloop Het Nieuwsblad (on the photo: Langeveld and Juan Antonio Flecha). I'm looking forward to the races to come!

Ik heb genoten van de eerste wielerweken van dit jaar. We hebben mooie Nederlandse overwinningen gehad van Lars Boom (versloeg Cancellara in een korte tijdrit), Theo Bos (die Cavendish versloeg), van Robert Gesink (winnaar bergop en eerste tijdritoverwinning als prof) en gisteren hadden we prachtige triomf van Sebastiaan Langeveld in de Omloop Het Nieuwsblad (op de foto Langeveld en Juan Antonio Flecha). Ik kijk uit naar de volgende wedstrijden!

The photo was taken from http://www.cyclingnews.com/ - © ispaphoto.com

vrijdag 25 februari 2011

Pico Piccolo Pictograms


These pictograms were made for Pico Piccolo... It makes you stutter...

Deze pictogrammen werden gemaakt voor Pico Piccolo... Je gaat er bijna van stotteren...

Model drawing 10 - Miss Teacher


Last model drawing session, we had a problem with a model not showing up. A last minute replacement couldn't sit until the end of the session, so our teacher was our model for the last quarter.

De afgelopen modeltekenles hadden we een probleem met een model dat niet kwam opdagen. Een snelle vervanger kon niet tot het eind van de les blijven, dus onze 'juf' stond het laatste kwartier model.

donderdag 24 februari 2011

Van Zanten


This Van Zanten comic was made for the economic magazine ESB. It had to do something with the upcoming shortage of teachers... My translation: 1) TWEET! 2) Twitter! Applications of this kind of technology will keep me motivated to teach for years! 3) Let's have a look... a pupil twittering his school punishment. - School punishment? What? 4) Write 100 times: 'I'm not allowed to twitter during class'.

Deze Van Zanten-strip werd gemaakt voor het economenblad ESB. Het moest iets te maken hebben met het komende lerarentekort...

maandag 21 februari 2011

Botanic Gardens Utrecht


The last few years, Bram Wolthoorn and I have made two gardening books for children. Both were made with help and support of the Botanic Gardens of the Utrecht University. Last Friday we had a meeting there to present our ideas for a third book... By the way: the Botanic Gardens will be open again on 27 February - I recommend a visit!

De afgelopen jaren hebben Bram Wolthoorn en ik twee tuinboeken voor kinderen gemaakt. Beide keren met hulp en ondersteuning van de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht. Afgelopen vrijdag hadden we er overleg en presenteerden we onze ideeën voor een derde boek... Trouwens: de Botanische Tuinen gaan weer open op 27 februari - ik kan een bezoek van harte aanbevelen!

Websites: Botanische Tuinen - Mijn eerste tuinboek - Mijn eerste moestuin

donderdag 17 februari 2011

Model drawing 9 - Sleeping Beauty


Two drawings from the model drawing session last Saturday. Sometimes, models can be just too beautiful...

Twee tekeningen van de modeltekenles van afgelopen zaterdag. Soms kunnen modellen gewoon te mooi zijn...

woensdag 16 februari 2011

History week


Every year, my daughters' school celebrates a 'History week'. This year's theme: 'Grandfather and grandmother'. Grandparents were interviewed, and children brought all kinds of old toys, pictures, clothing, utensils, tools, etc. etc. to school, to make an exhibition. I made this colouring page. If you want to put colours to it yourself, go to this webpage.

De school van mijn dochters organiseert ieder jaar een Geschiedenisweek. Het thema dit jaar: 'Opa en oma'. Grootouders werden geïnterviewd, en de kindreen brachten van alles mee naar school om een museum in te richten: oud speelgoed, schilderijen en foto's, kleding, gebruiksvoorwerpen, gereedschap, enz. enz. Ik maakte deze kleurplaat. Als je zelf wilt kleuren, ga dan naar mijn kleurplatenpagina.

maandag 14 februari 2011

My favourite drawings - A rose


Because it is Valentine's Day today, I post this drawing of a rose. The drawing was originally made for a dictionary, black-and-white. The colours were added later. I particularly like the 'frosted' edges.

Omdat het vandaag Valentijnsdag is, post ik deze tekening van een roos. De tekening is oorspronkelijk gemaakt voor een woordenboek, in zwartwit. De kleur heb ik later toegevoegd. De 'frosted' randjes vind ik zelf erg geslaagd.

vrijdag 11 februari 2011

Happy Birthday!


Today my dad celebrates his 70th birthday.

Vandaag wordt mijn vader 70 jaar.

donderdag 10 februari 2011

Egyptian gods


Three egyptian gods, drawn for an educational magazine: Baäl, Astarte and Moloch.


Drie Egyptische goden, getekend voor een onderwijsblad: Baäl, Astarte en Moloch.