vrijdag 25 februari 2011

Model drawing 10 - Miss Teacher


Last model drawing session, we had a problem with a model not showing up. A last minute replacement couldn't sit until the end of the session, so our teacher was our model for the last quarter.

De afgelopen modeltekenles hadden we een probleem met een model dat niet kwam opdagen. Een snelle vervanger kon niet tot het eind van de les blijven, dus onze 'juf' stond het laatste kwartier model.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen