maandag 31 oktober 2011

Tintin - the movie


Yesterday, I saw Spielberg's 3D Tintin movie, and I really enjoyed it. I am not a die-hard Tintin purist, but I was a little bit concerned when I saw the first pictures of the movie on the internet. But in the cinema, I was taken away by the story and the speed of the action. The beautiful film title (leader) was irresistible for a Tintin fan like me, and convinced me that the movie was made with love and respect for the work of Hergé. The first half of the movie was truly in the spirit of the albums, the second half had parts that were a bit un-hergéesque in my opinion. The movements of the characters (generated by motion capture) was sometimes a bit awkward, but I am not sure if the full animation style would work with these half cartoon-half realistic characters. All in all, it was a great experience, and I am looking forward to the second Tintin movie!

Gisteren zag ik Spielbergs 3D Kuifje-film, en ik heb er echt van genoten. Ik ben geen keiharde Kuifje-purist, maar ik was toch een beetje ongerust na het zien van de eerste plaatjes op internet. Eenmaal in de bioscoop werd ik meegenomen door het verhaal en de snelheid van de acties. De prachtige voortiteling (intro) van de film was onweerstaanbaar voor de Kuifje-fan die ik ben, en overtuigde me er direct van dat de film gemaakt was met liefde en respect voor het werk van Hergé. De eerste helft van de film was echt in de geest van de albums, de tweede helft had gedeeltes die ik een beetje on-hergéaans vond. De bewegingen van de personages (afgeleid van gefilmde acteurs) waren nu en dan een beetje raar, maar ik weet niet zeker of een echte animatie-stijl zou werken met deze half cartoon/half realistische karakters. Al met al was het een prachtige belevenis en kijk ik uit naar de tweede Kuifje-film!

donderdag 27 oktober 2011

A simple drawing


A simple drawing I made a few weeks ago, but I like it.

Een eenvoudige tekening die ik een paar weken geleden maakte, maar ik vind hem toch aardig.

woensdag 26 oktober 2011

Teacher & child


Another drawing made for a brochure about pre-school education.

Een andere tekening die ik maakte voor een brochure over voor- en vroegschoolse opvang.

Schönberg


My parents have been spending autumn holidays in the belgian town of Schönberg for nearly 40 years. Last week we joined them for a few days. This was the view from the window on a chilly morning.

Mijn ouders gaan nu al bijna 40 jaar op herfstvakantie in het Belgische plaatsje Schönberg. Vorige week waren wij er ook een paar dagen. Dit was het uitzicht uit het raam op een koude ochtend.

dinsdag 25 oktober 2011

Tintin


Today, the 3D animation movie 'Tintin and the secret of the Unicorn' will be shown in cinemas in the Netherlands. I am a huge fan of the Tintin comics of Hergé. Hergé's drawings are full of energy and emotion, and they have a liveliness that is often lacking in comic drawings of lesser talents. Just watch this image taken from 'The Red Sea Sharks', from 1956, and you will see what I mean.

Vandaag gaat de 3D animatiefilm 'Kuifje en het geheim van de Eenhoorn' open voor het grote publiek. Ik ben een grote fan van Hergé's Kuifje-strips. Hergé's tekeningen zijn vol energie en emotie en ze hebben een levendigheid, die vaak ontbreekt in strips van mindere talenten. Kijk alleen maar naar dit plaatje uit 'Cokes in Voorraad', uit 1956, en je zult zien wat ik bedoel.

maandag 24 oktober 2011

Toys


A series of toys, drawn for a publication about pre-school education.

Een serie speelgoed, getekend voor een brochure over vroeg- en voorschoolse educatie.

maandag 17 oktober 2011

Model drawing


My best model drawing of last Saturday. Oh well, not the best one: I prefer a two minutes sketch I made, but the lines are so light, they are almost invisible on a photo. So: the best drawing I can show you.

Mijn beste tekening van afgelopen zaterdag. Nou ja, eigenlijk niet de beste: ik vond een 2-minuten schets beter, maar de lijnen daarvan zijn zo licht, dat ze vrijwel onzichtbaar zijn op een foto. Dus: de beste tekening die ik jullie kan laten zien.

Eindhoven


A sketch I made a week ago in Eindhoven. Leaves were mostly green then, still.

Een schets die ik een week terug maakte in Eindhoven. De meeste bladeren waren toen nog groen.

dinsdag 11 oktober 2011

Joe Jackson


I always listen to the radio or music when I am working (it's a lonely job). One of my favourite artists is Joe Jackson: I love the music, the lyrics, the voice. His most recent cd is simply called 'Live Music'. Listening to it, it is difficult to believe the music is played by only three musicians (drums, bass and piano). Very nice!

Ik luister altijd naar de radio of muziek terwijl ik werk (het is een eenzaam beroep). Eén van mijn favoriete artietsen is Joe Jackson: ik hou van de muziek, de teksten, de stem. Zijn meest recente cd heet simpelweg 'Live music'. Als je de muziek beluistert is het nauwelijks te geloven dat je maar drie mensen hoort spelen (drummer, bassist en pianist). Heerlijk!

vrijdag 7 oktober 2011

Speedy sketches


Inspired by Walt Stanchfield's book 'Drawn to Life' I have been making hundreds of speed sketches the last few weeks. The selected sketches shown above are made with a fountain pen, sometimes I add some colour. I think no sketch took more than a minute; all of them are only a few centimeters tall. My models were my daughters, mothers waiting at the swimming pool, tv personalities, participants of a canference - and a forest...

Geïnspireerd door Walt Stanchfields boek 'Drawn to Life', heb ik de afgelopen weken honderden hele snelle schetsjes gemaakt. De geselecteerde schetsen hierboven zijn gemaakt met vulpen, zo nu en dan met wat kleur. Ik denk dat geen van de schetsen meer dan een minuut kostte; ze zijn allemaal maar een paar centimeter groot. Mijn modellen waren mijn dochters, wachtende moeders in het zwembad, tv persoonlijkheden, conferentiedeelnemers - en een bos.

A sunny Saturday


Last Saturday we had beautiful weather... I made this sketch close to my home in Culemborg.

Afgelopen zaterdag was het prachtig weer... I maakte deze schets vlakbij mijn huis in Culemborg.

dinsdag 4 oktober 2011

Poobies


Poobies is an online shop where you can make your own cards. I made a series of 8 cards for them. The one above is an invitation card, the one below a change of address card.

Poobies is een online winkel, waar je zelf kaarten kunt maken. Ik maakte een serie van 8 kaarten voor hen. De kaart hierboven is een uitnodigingskaart, de kaart hieronder een verhuiskaart.

Visit the online card shop of Poobies.

maandag 3 oktober 2011

Under pressure


Another drawing for the welfare training materials. It shows the employee crushed by regulations, law, protocols, guidelines, etc.

Een andere tekening voor het lesmateriaal voor de welzijnswerker. Je ziet de medewerker die verstikt wordt door wet- en regelgeving, protocollen, richtlijnen, enz.