donderdag 30 september 2010

Yves Chaland expo


Yesterday I visited the Yves Chaland exposition at the Galerie Champaka in Brussels. Yves Chaland (1957 - 1990) is one of my favourite comic artists. His drawings are a synthesis of the classic Belgian comics of Hergé, Franquin, Jacobs, Tillieux and many others - his style is often called the 'Atomic style' (named after the famous Atomium). The drawings (original pages and large blow-ups of certain images) that are exposed at the Galerie Champaka show the incredible precision and control of Chaland.Gisteren bezocht ik de Yves Chaland-expositie in Galerie Champaka in Brussel. Yves Chaland (1957 - 1990) is één van mijn favoriete striptekenaars. Zijn tekeningen vormen een synthese van de klassieke Belgische strips van Hergé, Franquin, Jacobs, Tillieux en vele anderen - zijn stijl wordt vaak de 'atoomstijl' genoemd (naar het Atomium in Brussel). The tekeningen (originele pagina's en enorme vergrotingen van plaatjes uit de boeken) laten de ongelooflijke precisie en beheersing van Chaland zien.

Link to Galerie Champaka
Link to Yves Chaland - le site officiel

My phone died

Last monday, my phone died. It had been living in the pockets of my trousers, jackets, backpacks, etc. for over seven years. I am not particularly attached to it, but still... It was a SonyEricsson phone, which in a way was a reminder of the eight years I worked for Ericsson. The drawing was made in June 2009.

Afgelopen maandag ging mij telefoon dood. Hij zat meer dan zeven jaar in mijn broekzak, jaszak, rugzak, enz. Ik was er niet bijzonder veel gehecht , maar toch... Het was een SonyEricsson toestel en op een bepaalde manier was het een herinnering aan de acht jaar die ik voor Ericsson gewerkt heb. De tekening heb ik in juni 2009 gemaakt.

dinsdag 28 september 2010

The patience of a child


This drawing was made by my five year old daughter. With an amazing patience she had been drawing for hours... and then her light blue felt tip was empty.

Deze tekening is gemaakt door mijn vijfjarige dochter. Met een verbazend geduld heeft ze een paar uur achterelkaar zitten tekenen... en toen was de lichtblauwe stift op.

maandag 27 september 2010

Model drawing 1


Last week I started model drawing lessons. This is one of the first drawings, a five minute sketch. It is very nice to draw on a much larger format than I usually do.
The original drawing was made with black charcoal on white paper, but for this message, I changed the colours somewhat.


Vorige week ben ik gestart met modeltekenen. Dit is één van de eerste resultaten, een vijf-minutenschets. Heel erg leuk om eens op een heel ander formaat te tekenen dan ik normaal doe.
De originele tekening is met houtskool gemaakt op wit papier, maar voor dit bericht heb ik de kleur wat aangepast.

vrijdag 17 september 2010

Curaçao's feest


Hierboven een tekening voor en uitnodiging voor een Curaçao's feest. Aan de randen wordt de kaart afgesneden (op de lijnen in de hoeken), maar ik vind hem mooi met de rode papieren ondergrond nog zichtbaar. De uitnodigingen moeten nog naar de drukker en dan naar de feestgangers worden gestuurd, dus ik onthul hier nu niet voor wie de kaart gemaakt is.

vrijdag 10 september 2010

Technisch werk


Een tekening uit een hele serie tekeningen over de werking van een elektriciteitscentrale. Ik kom hier in de toekomst nog op terug, als er meer verteld kan worden. Op de tekening staat een poederkoolmolen, waarin ruwe kolen en biomassa wordt fijngemalen voordat het naar de verbrandingsketel gaat.