maandag 27 augustus 2012

Tijdreis in je eigen tuin (2)


The development of a frog, from egg to - well, a frog. A picture for the new 'Tijdreis in je eigen tuin'.

De ontwikkeling van een kikker, van eitje tot kikker. Een plaatje uit het komende 'Tijdreis in je eigen tuin'.

In de marge van de beschaving


I recently read this book 'In de marge van de beschaving' ('In the margin of civilisation'), by Marco Mostert. It is a history of the first millennium in the Netherlands (or better: the lands that are now called the Netherlands). It is a period about which I knew almost nothing. The book gave a clear overview of the peoples, conquerors and conquered, in these obscure 1000 years. I enjoyed it!

Ik las pas geleden 'In de marge van de beschaving' van Marco Mostert. Dit boek beschrijft de geschiedenis van Nederland (of beter: de gebieden die nu Nederland vormen) in het eerste millennium van onze jaartelling. Het is een periode waarvan ik vrijwel niets wist. Het boek geeft een helder overzicht van volkeren, veroveraars en veroverden, in deze duistere 1000 jaar. Ik heb ervan genoten! 'In de marge van de beschaving' maakt deel uit van de serie 'De geschiedenis van Nederland', uitgegeven door Bert Bakker.

vrijdag 24 augustus 2012

Election time


A comic I made two weeks ago about the upcoming election campaign in the Netherlands. This week the campaigns really started, so I am a bit late with this post... Anyhow, my translation: 1) Man with glasses: The elections are coming! I look forward to the debates already! Other man: Sure! 2) Other man: I can't wait for the calculations by the CPB (I have to explain this: the CPB - Central Plan Bureau - calculates the financial en economical consequences of the election programs of the different parties) Man with glasses: Oh yes! And the fine election evening! 3) Man with glasses: And after that a long and laborious cabinet formation... 4) VZ: I think I am going in hibernation very early this year...

Een Van Zanten over de verkiezingstijd - misschien net iets te laat omdat de campagne deze week losbarstte.

donderdag 23 augustus 2012

Tijdreis in je eigen tuin


I haven't posted a message for almost two weeks now... The reason is that I have started an enormous project: the third gardening book for children, written by Bram Wolthoorn. After 'Mijn eerste tuinboek' ('My first gardening book') and 'Mijn eerste moestuin' ('My first vegetable garden'), this one will be called 'Tijdreis in je eigen tuin' ('Time travel in your garden'). It will be about the origin of life, evolution, dinosaurs, agriculture, middle ages, exploration and more... all in your garden! It is a lot of work before the book will be published this autumn.

Ik heb al bijna twee weken geen berichten meer geplaatst... de reden is dat ik aan een enorme klus ben begonnen: het derde tuinboek, in samenwerking met tuinschrijver Bram Wolthoorn. Na 'Mijn eerste tuinboek' en 'Mijn eerste moestuin' wordt dit 'Tijdreis in je eigen tuin'. Het boek gaat over het ontstaan van leven, evolutie, dinosaurussen, landbouw, de middeleeuwen, ontdekkingsreizen en nog veel meer... allemaal in jouw tuin! Het is nog veel werk voordat het boek zal verschenen dit najaar.

vrijdag 10 augustus 2012

Holiday sketches (6)


The final post with holiday sketches. This is a house in the Swedish town of Markaryd.

Mijn laatste bericht met vakantieschetsen. Dit is een huis in het Zweedse Markaryd.

woensdag 8 augustus 2012

Holiday sketches (4)


And some other sketches from Sweden. You may have noticed that Sweden is a land of lakes... you can even see more of my lakeviews on the sketchbook page of my website.

En weer een paar schetsen uit Zweden. Jullie zullen wel hebben gemerkt dat Zweden een land van meren is... je kunt nog meer van mijn schetsen van Zweedse meren zien op mijn schetsboekpagina.


dinsdag 7 augustus 2012

Holiday sketches (3)


Evening glow in Arvika (Sweden). A small experiment with water colours.

Avondgloed in Arvika (Zweden). Een experimentje met aquarelverf.

maandag 6 augustus 2012

vrijdag 3 augustus 2012

Holiday sketches (1)


We were on holiday in Denmark and Sweden, and I made a lot of sketches. This one I made in Copenhagen, while we were waiting for a boat trip. Next week I will post more sketches...

We zijn terug van onze vakantie in Denemarken en Zweden, waar ik veel schetsjes gemaakt heb. Deze maakte ik in Kopenhagen, terwijl we op de rondvaartboot wachtten. De komende week zal ik meer schetsen op mijn blog plaatsen...