vrijdag 27 juli 2012

Sinterklaas


I had to make a drawing with Sinterklaas (celebrated 5 december) in June... I can't really say I was in the mood.

In juni moest ik een tekening maken van Sinterklaas... Ik kan niet echt zeggen dat ik in de stemming was.

donderdag 26 juli 2012

The weather


Two drawings to explain the weather to the youngest children in primary schools.

Twee tekeningen voor lessen over het weer voor de groepen 1 en 2 van de basisschool.

dinsdag 24 juli 2012

Ricky Koole


Since a few months, I keep playing this record 'Wind om het huis' van Ricky Koole. It is her first album with dutch songs, in a South USA style (two songs are translated covers). Highly recommended!

Deze plaat 'Wind om het huis' van Ricky Koole speel ik nu al maanden. Het is haar eerste album met Nederlandstalige nummers, in een lekkere 'South USA'-stijl. Sfeervol & prachtig gezongen: een aanrader!

vrijdag 20 juli 2012

Emma, again


Another drawing from 'Emma naar het ziekenhuis'. A pedagogical worker explains what will happen when Emma gets an injection.

Een ander tekening uit 'Emma naar het ziekenhuis'. Een pedagogisch medewerker legt uit wat er gaat gebeuren als Emma een prikje krijgt.

woensdag 18 juli 2012

Emma


A drawing from the book 'Emma naar het ziekenhuis' (Emma to the hospital) that will be sent to every child that has to stay in the Emma Childrens' Hospital in Amsterdam. Emma meets a lot of people in the hospital.

Een tekening uit het boekje 'Emma naar het ziekenhuis', dat naar alle kinderen zal worden gestuurd, die worden opgenomen in het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. Emma ontmoet veel mensen in het ziekenhuis.

maandag 16 juli 2012

Lost


On this drawing you see two explorers in biblical times, looking for a way out of the desert.

Op deze tekening zie je twee verkenners uit Bijbelse tijden, op zoek naar een uitweg uit de woestijn.

donderdag 12 juli 2012

Eva de Roovere


The belgian Eva de Roovere is one of my favourite singers. One of the reasons must be her soft flemish accent. On the image you see the cover of her most recent album, but these summerdays I prefer the beautiful song 'Zomer in Brussel' from one of her earlier albums.E

De Belgische Eva de Roovere is één van mijn favoriete zangeressen. Eén van de redenen zal ongetijfeld haar zachte Vlaamse accent zijn. Op het plaatje zie je haar laatste album, maar deze zomerdagen geef ik de voorkeur aan haar liedje 'Zomer in Brussel', van een eerder album.

woensdag 11 juli 2012

Water ABC


A drawing for the Water ABC, a project aiming to reduce the pollution of surface water. This drawings shows the flower bulb industry.

Een tekening voor het Water ABC, een project met als doel het reduceren van waterverontreiniging. Deze tekening laat de bollenteelt zien.

maandag 9 juli 2012

Practice...


A boy practicing his swimming moves.

Een jongen die zijn zwembewegingen oefent.

donderdag 5 juli 2012

Van Zanten


A new Van Zanten comic for the economist magazine ESB. My translation: 1) Holidays! 2) This is THE time to rediscover the advantages of the euro. 3) Not having to change money at every border, no nasty calculations to be made in cafés, no wallet full of foreign coins to be brought home. 4) Those who stay home, may keep on grumbling, of course.

Een nieuwe Van Zanten-strip voor het economenblad ESB.