woensdag 11 juli 2012

Water ABC


A drawing for the Water ABC, a project aiming to reduce the pollution of surface water. This drawings shows the flower bulb industry.

Een tekening voor het Water ABC, een project met als doel het reduceren van waterverontreiniging. Deze tekening laat de bollenteelt zien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten