woensdag 18 juli 2012

Emma


A drawing from the book 'Emma naar het ziekenhuis' (Emma to the hospital) that will be sent to every child that has to stay in the Emma Childrens' Hospital in Amsterdam. Emma meets a lot of people in the hospital.

Een tekening uit het boekje 'Emma naar het ziekenhuis', dat naar alle kinderen zal worden gestuurd, die worden opgenomen in het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. Emma ontmoet veel mensen in het ziekenhuis.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten