zaterdag 28 januari 2012

Model


My best results of today's model drawing session.

Mijn beste resultaten van de modeltekensessie van vandaag.

woensdag 25 januari 2012

Fruit & vegetables


I had to draw a series of fruit and vegetables for an educational publisher. Very simple drawings, as you can see. But I like to make these kind of small, clear drawings.

Ik moest een hele serie groente en fruit tekenen voor een educatieve uitgever. Hele eenvoudige tekeningen, zoals je kunt zien. Maar ik hou ervan om zulke kleine, heldere tekeningen te maken.

maandag 23 januari 2012

Van Zanten


A Van Zanten comic for the economist magazine ESB. My translation: 1) Man with glasses: 'Any news, Van Zanten?' VZ: 'Hmmm... Emerging economies...' 2) Man: 'Time flies! I participated in charity walks for homeless kids in Rio.' VZ: 'I sold lottery tickets for water pumps in India'. 3) VZ: 'Why don't we ask them to save our pensions?' Man: 'We have a strong case, I think!'

Een Van Zanten-strip voor het economenblad ESB.

donderdag 19 januari 2012

Elisabeth van Culemborg


My daughters' school celebrates every year a 'history week'. Mostly, a local theme is chosen - this year it is one of the medieval heroines of our town:  Elisabeth van Culemborg. She determined that her money, after she died (which she did in 1555), would be spent to build and maintain an orphanage. The orphanage existed till 1956. The building is now a local museum and library. Each year, I make a colouring page for the history week - this is the one for this year (coloured by myself...).

De school van mijn dochters viert ieder jaar een 'Geschiedenisweek'. Meestal wordt een plaatselijk thema gekozen - dit jaar is dat een lokale middeleeuwse heldin: Elisabeth van Culemborg. Zij bepaalde dat haar geld, na haar dood (ze stierf in 1555), besteed zou worden aan de bouw en het onderhoud van een weeshuis. Dit weeshuis bleef bestaan tot 1956. In het gebouw zijn nu het plaatselijke museum en de bibliotheek gevestigd. Ieder jaar maak ik een kleurplaat voor de Geschiedenisweek - dit is die van dit jaar (ingekleurd door mijzelf...).

maandag 16 januari 2012

A new book?


The first drawing I made for what could become a new book...

De eerste tekening die ik maakte voor wat een nieuw boek zou kunnen worden...

Paris


We spent the weekend in Paris. I enjoy it very much, but there is very little time to sketch. The sketch above of or hotel window (view was not too good) was made while my wife took a shower. The sketches below were made in a little bar near the Sacré Coeur, also in a few minutes. But can you imagine that the man I drew came in, ordered, drank and paid for his coffee just in the time it took to make this sketch? Talk about speed...

Dit weekend waren we in Parijs. Echt genieten, maar er is weinig tijd om wat te tekenen. De bovenstaande tekening van ons hotelraam (matig uitzicht) heb ik gemaakt terwijl mijn vrouw onder de douche stond. De schetsen hieronder werden allebei gemaakt in een café bij de Sacré Coeur, ook in een paar minuten. Maar kun je je voorstellen dat de man die tekende binnenkwam, zijn koffie bestelde, opdronk en betaalde net in de tijd dat ik de schets maakte? Over snelheid gesproken...

 

donderdag 12 januari 2012

Jacoba van Beieren


Followers of my blog will know that I love to read history books. When I was a student, I lived in a house on the 'Jacoba van Beierenlaan' in Delft, but who this Jacoba was: I had no idea. A few years ago, a biography of Jacoba was written by dutch historian Antheun Janse, which I bought immediately, but which I didn't read until last weeks. It is a excellent book: the writer distinguishes history from legend, explains whatever needs to be explained and in doing so he brings medieval times come to life. The clear writing style makes the book extremely well readable. Read it!

Volgers van mijn blog weten intussen wel dat ik graag geschiedenisboeken lees. Toen ik studeerde, woonde ik in de Jacoba van Beierenlaan in Delft, maar wie deze Jacoba was: ik had geen idee. Een paar jaar geleden schreef historicus Antheun Janse een biografie over Jacoba van Beieren. Ik kocht het toen meteen, maar pas de afgelopen weken kwam het tot lezen. Het is een uitmuntend boek: de schrijver scheidt geschiedenis van legende, legt uit wat uitleg nodig heeft en al doende brengt hij de middeleeuwen tot leven. De heldere schrijfstijl maakt het boek zeer goed leesbaar. Lezen!

dinsdag 10 januari 2012

While the kids are playing...


During Christmas holidays, we visited Toverland, an indoor theme park. While the kids were playing, I took the opportunity to make a few sketches.

Tijdens de kerstvakantie bezochten we Toverland, een overdekt attractiepark. Terwijl de kinderen aan het spelen waren, maakte ik een paar schetsen.

vrijdag 6 januari 2012

Van Zanten


A Van Zanten comic for the economist magazine ESB. My translation: 1) VZ: Only solidarity can pull us out of this crisis. 2) VZ: During Christmas diner, the situation of the Greeks and the Portuguese became very clear to me... Other man: O yes? 3) VZ: Now I know exactly how it feels to have a limited growth potential...

Een Van Zanten stripje voor ESB.

Batavia


During my Christmas holidays I read Mike Dash's 'Batavia's Graveyard' about the mutiny on the dutch merchant ship Batavia in 1629. It is a story about a shipwreck, a mutiny and brutal murder. The book not only tells about this mutiny as such, but gives a colourful insight in the 17th century dutch life... And today I learned that the replica of the Batavia, in Lelystad, has been damaged by a storm yesterday. The main mast is broken.

Tijdens mijn kerstvakantie las ik Mike Dash's 'Batavia's Graveyard' (in het Nederlands vertaald als 'De ondergang van de Batavia'), over de muiterij op het Nederandse VOC-schip Batavia in 1629. Het is een verhaal over schipbreuk, muiterij en brute moordpartijen. Het boek vertelt niet alleen dit verhaal, maar geeft ook een kleurrijk beeld van het leven in het 17e eeuwse Nederland... en dan hoorde ik vandaag dat de replica van de Batavia, in Lelystad, gisteren flink beschadigd is door de storm. De hoofdmast is gebroken.

woensdag 4 januari 2012

Treasure chest


Let's start 2012 with a happy drawing! I finished it just before Christmas. It is a drawing for a firm where you can rent 'theme chests' to celebrate theme parties.

Laten we 2012 beginnen met een vrolijk plaatje! Ik maakte deze tekening vlak voor de Kerst, voor een bedrijf dat themakisten verhuurt om thema-kinderfeestjes te vieren.