maandag 29 november 2010

Lung disease

The dutch 'Astma Fonds' has developed a risk test. You can do the test and see if you have a high or low risk to be affected by a lung disease. I worked with them to make a variant of this test with illustrations, to be used for people with a foreign background. The illustrations help them to understand the questions and answers better.

Het Astma Fonds heeft een risicotest ontwikkeld (de Nationale COPD Test). Je kunt de test doen om te zien of je een hoge of lage kans hebt op een aandoening aan de luchtwegen. Ik heb met hen samengewerkt aan een variant van de test met illustraties, die gebruikt wordt door allochtonen. De illustraties helpen hen om de vragen en antwoorden beter te begrijpen.

donderdag 25 november 2010

My favourite drawings - a lady

This lady is a certain Jacoba who lived in Tiel a few centuries ago. The drawing was made for an educational website about the history of Gelderland (a province of the Netherlands). If I remember correctly, I took the dress from a painting of a french queen or a russian tsarina.

Deze dame is een zekere Jacoba, die een paar eeuwen geleden in Tiel woonde. De tekening is gemaakt voor een educatieve website over de Gelderse geschiedenis. Als ik het me goed herinner heb ik de jurk nagetekend van een schilderij van een Franse koningin of een Russische tsarina.

 Go to the Gelderland history site

dinsdag 23 november 2010

Paul Heaston

In this message I want to promote the blog of Paul Heaston, a US based artist. On his blog, he shows his beautiful sketches, mostly black and white pen drawings. He has a preference for architecture drawings. I like  his sketches loaded with details, and his hatchings. To draw interiors, he makes use of a 'fish-eye' perspective like the one shown above.


In dit bericht wil ik jullie wijzen op het blog van de Amerikaanse kunstenaar Paul Heaston. Op zijn blog laat hij zijn prachtige schetswerk zien, meestal zwart-witte pentekeningen. Hij heeft een  voorkeur voor architectuur-tekeningen. Ik hou van zijn met details overladen tekeningen en van zijn arceringen. Om interieurs te tekenen maakt hij gebruik van een 'fish-eye' perspectief zoals op de tekening hierboven.

Go to Paul Heaston's blog

maandag 22 november 2010

Model drawing 6

This is the best drawing I made during the model drawing session of last Saturday. The model held this pose for ten minutes, so I guess he must have felt his knees the day after...

Dit is mijn best modeltekening van afgelopen zaterdag. Het model hield deze stand tien minuten vol, dus ik vermoed dat hij een dag later zijn knieën wel gevoeld zal hebben...

maandag 15 november 2010

Rain (2)

Another sketch from our rainy weekend in Valkenburg. The view from another window...

Een andere schets vanuit het regenachtige Valkenburg. Het uitzicht uit een ander raam...

Rain

We spent the weekend in Valkenburg (in the very south of the Netherlands). We couldn't have chosen a worse weekend. Heavy rain the whole day... So, I made a sketch from the window of our house.

We brachten het weekend door in Valkenburg. We hadden geen slechter weekend kunnen kiezen. De hele dag regen, regen, regen! Dus heb ik maar een schetsje gemaakt vanuit ons huisje.

woensdag 10 november 2010

Sinterklaas

This is Sinterklaas, a dutch phenomenon comparable to Santa. The holy man will arrive in our country this Saturday, and he will stay until 5 December. This is a part of a colouring page I made for his arrival in Culemborg - of course I coloured it. If you want to do some colouring yourself, visit my webpage full of colouring pages.

Een deel van een kleurplaat voor de intocht van Sinterklaas in Culemborg. Daar komt hij zaterdag aan. Voor dit plaatje hierboven heb ik de kleurplaat natuurlijk bewerkt en ingekleurd. Voor wie zelf wil kleuren staat de kleurplaat (en vele andere) op mijn eigen kleurplatenpagina.

dinsdag 9 november 2010

My favourite drawings - crow

In 2002 I got one of my first really big assignments: to make 600+ drawings for a dictionary (Van Dale). These drawings were printed very, very small (20 x 20 mm), so they had to be very simple. This is one of the drawings I like the most.

In 2002 kreeg ik één van mijn eerste echt grote opdrachten: 600+ tekeningen voor een woordenboek (Van Dale). De tekeningen werden erg klein (20 x 20 mm) afgedrukt, dus ze moesten heel eenvoudig zijn. Dit vind ik één van de mooiste tekeningen.

maandag 8 november 2010

Model Drawing 5

This is the best drawing I made last Saturday.

De beste tekening van afgelopen zaterdag.

Happy Birthday!

My mother celebrated her 70th birthday. This is the design I made for the invitations.

Mijn moeder vierde haar 70ste verjaardag. Dit is mijn ontwerp voor de uitnodigingen.

vrijdag 5 november 2010

Van Zanten

A Van Zanten comic about dutch news. To explain it to non-dutch readers would spoil the joke so please accept that I do not give a translation...

Een Van Zanten-strip over Nederlandse actualiteit.

Hearing aids

I made this cartoon for a magazine called Doof.nl (= Deaf). The theme of this issue is hearing aids; e.g. appliances that help you to 'hear' the door bell or the alarm clock. The lady in the cartoon says: 'Darling... wouldn't it be a quieter night if you had a flashing or vibrating alarm clock?'

Deze cartoon heb ik gemaakt voor de najaarskrant van Doof.nl. Dit nummer gaat over hoorhulpmiddelen; bijvoorbeeld apparaten die je helpen om de deurbel of de wekker te 'horen'.

donderdag 4 november 2010

My favourite drawings - Happy girl

I want to show some of my favourite drawings. This is a drawing I made in 2002. It is a simple drawing, but I like everything about it: the girl, her hair, the colours, her attitude.

Ik wil een aantal van mijn favoriete tekeningen laten zien. Deze tekende ik in 2002. Het is een eenvoudig plaatje, maar ik vind alles eraan leuk: het meisje, haar haar, de kleuren, haar houding.