maandag 29 november 2010

Lung disease

The dutch 'Astma Fonds' has developed a risk test. You can do the test and see if you have a high or low risk to be affected by a lung disease. I worked with them to make a variant of this test with illustrations, to be used for people with a foreign background. The illustrations help them to understand the questions and answers better.

Het Astma Fonds heeft een risicotest ontwikkeld (de Nationale COPD Test). Je kunt de test doen om te zien of je een hoge of lage kans hebt op een aandoening aan de luchtwegen. Ik heb met hen samengewerkt aan een variant van de test met illustraties, die gebruikt wordt door allochtonen. De illustraties helpen hen om de vragen en antwoorden beter te begrijpen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten