woensdag 8 augustus 2012

Holiday sketches (4)


And some other sketches from Sweden. You may have noticed that Sweden is a land of lakes... you can even see more of my lakeviews on the sketchbook page of my website.

En weer een paar schetsen uit Zweden. Jullie zullen wel hebben gemerkt dat Zweden een land van meren is... je kunt nog meer van mijn schetsen van Zweedse meren zien op mijn schetsboekpagina.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten