maandag 3 oktober 2011

Under pressure


Another drawing for the welfare training materials. It shows the employee crushed by regulations, law, protocols, guidelines, etc.

Een andere tekening voor het lesmateriaal voor de welzijnswerker. Je ziet de medewerker die verstikt wordt door wet- en regelgeving, protocollen, richtlijnen, enz.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten