vrijdag 10 juni 2011

Love it


I am currently working on drawings for an educational publisher. The illustrations are meant to explain some physical, yoga-ish, confidence building exercises. It is the kind of assignments I really love: just show the kids, no worries about a background or perspectives, and draw many different poses. Here you see one of the first sketches.

Op dit moment werk ik aan een serie tekeningen voor een educatieve uitgever. De illustraties zijn bedoeld als uitleg/voorbeeld bij fysieke, yoga-achtige, zelfvertrouwen vergrotende oefeningen. Dit is het soort werk waar ik erg van hou: laat de kinderen zien, maak je niet druk om achtergronden en perspectief en teken veel verschillende houdingen. Hierboven één van de eerste schetsen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten