vrijdag 15 oktober 2010

Cars


Some time ago, my car had to be repaired. Waiting for the car to be fixed, I made a quick sketch of this car. For me, drawing cars is difficult... all these curved lines.

Een tijdje geleden werd mijn auto gerepareerd. Terwijl ik zat te wachten op mijn auto, maakte ik deze snelle schets van een auto in de garage. Ik vind het moeilijk, auto's tekenen... al die gebogen lijnen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten