vrijdag 11 november 2011

Folder: the result


Twice before, I have written about the pre-school education folder I was working on. Above, you see the cover drawing. Below, you can see the result: it is a harmonica-folded folder. The design of the folder was made by Jan van Kempen.

Twee keer eerder al heb ik geschreven over de voorschoolse educatie-folder waar ik aan werkte. Hierboven zie je de omslagtekening. Hieronder zie je een klein plaatje van het resultaat: een harmonica-achtige folder. Het ontwerp is gemaakt door Jan van Kempen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten