vrijdag 23 maart 2012

History


I have started work for a new history method. This is one of the first drawings (a detail of a larger illustration). It shows an iron melting oven from the Iron Age.

Ik ben begonnen aan het werk voor een nieuwe geschiedenismethode. Dit is één van de eerste tekeningen (een detail van een grotere illustratie), van een kuiloven waarin ijzer werd gewonnen uit ijzeroer in de ijzertijd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten