zaterdag 23 februari 2013

Exposition in Lausanne


One of the comic artists I admire most, is the swiss Bernard Cosey. He is not only appreciated for his very human stories, but also for the use of colour in his comics. The Lausanne Library organised a colouring competition: participants were invited to put colours to a page for a new comic. The best would be exposed in a small exposition in Lausanne. Even if I didn't meet the qualifications (I am not a swiss resident), I decided to participate and made this page. Next to the competition, a few swiss artists were invited to make their page, making up a 'professionals section' in the exposition. The organisation decided to include my page in this section... so now I am in an exposition in Lausanne!

Eén van de striptekenaars die ik het meest bewonder is de Zwitser Bernard Cosey. Hij is niet alleen gewaardeerd vanwege zijn menselijke verhalen, maar ook vanwege het kleurgebruik in zijn strips. De bibliotheek van Lausanne organiseerde een kleurwedstrijd: deelnemers konden een pagina uit een nieuw album inkleuren. De beste inzendingen zouden worden tentoongesteld in Lausanne. Hoewel ik niet aan de kwalificaties voldeed (ik woon niet in Zwitserland), besloot ik toch mee te doen en maakte deze pagina. Naast de wedstrijddeelnemers, vroeg de organisatie ook een aantal Zwitserse stripmakers en kunstenaars om de pagina in te kleuren; deze kwamen terecht in een 'professionals'- gedeelte van de expositie. De organisatie besloot om mijn pagina daar onder te brengen... ik hang nu dus in een expositie in Lausanne!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten