zaterdag 16 maart 2013

The warmth of other sunsI read 'The warmth of other suns' of Isabel Wilkerson, about the Great Migration. This is the migration of black people from the segregated american South to the North of the USA during the greater part of the twentieth century. The book describes what made people flee in their own country, how they tried to build new lives in new places and how (and if) they succeeded. Following the lives of three migrants, the history of the Great Migration is told in a touching, human way. I didn't know anything about the Great Migration, but in Geert Mak's 'Reizen zonder John' I read about it; in that book Mak recommends 'The warmth of other suns'. As I do!

Ik heb 'The warmth of other suns' van Isabel Wilkerson gelezen, over de 'Great Migration'. Dit was the verhuizing (de vlucht) van veel zwarten uit het gesegregeerde Amerikaanse zuiden naar het noorden van de Verenigde Staten, gedurende het grootste deel van de vorige eeuw. Het boek laat zien wat mensen ertoe bracht te vluchten binnen hun eigen land, hoe ze erin probeerden een nieuw leven op te bouwen in hun nieuwe woonplaatsen en hoe (en of) ze slaagden in hun nieuwe omgeving. In het boek wordt de geschiedenis van de Great Migration op een ontroerende, menselijke manier verteld aan de hand van levensbeschrijvingen van drie migranten. Ik wist van tevoren niets van de Great Migration, maar in Geert Maks 'Reizen zonder John' las ik erover en Mak beveelt 'The warmth of other suns' daar warm aan. En dat doe ik ook! 

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen