donderdag 7 april 2011

Portraits

A client of my client has defined three target groups for his business. To support communication about these three target groups, I made these drawings. They are portraits of typical members of the target groups.


Een klant van een klant heeft drie doelgroepen gedefinieerd voor zijn zaak. Om de communicatie over deze doelgroepen te ondersteunen, maakte ik deze drie tekeningen. Het zijn portretten van typische personen binnen de doelgroep.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten