woensdag 15 februari 2012

Website updated


I have been working on my website... I made many changes to both the 'illustration' and the 'comics & cartoon' sections. One of the things I like best: the comics about Milo and Mila can now be read on the site... in dutch, that is...

Ik heb aan mijn website gewerkt... Ik heb veel veranderd in zowel de 'illustratie' als de 'strip & cartoon' - afdelingen. Eén van de leukste dingen vind ik zelf dat je de verhalen van Milo en Mila nu op de site kunt lezen. Gaat dat zien!

Click here to go to my website.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten