vrijdag 11 mei 2012

Medieval gameboard


A gameboard for a history method. The game will be used in the lessons about the early Middle Ages. Although these time seem to have been Dark Ages, I have tried to keep it light.

Een spelbord voor een geschiedenismethode. Het spel wordt gebruikt in lessen over de vroege Middeleeuwen. Ondanks dat de Middeleeuwen vaak worden gezien als duistere tijden, heb ik het licht willen houden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten