woensdag 9 mei 2012

Pulse


Julian Barnes is one of my favourite writers. A few weeks ago I read 'Pulse', a collection of short stories. If I have to describe Barnes' writings, I think of: philosophical & psychological, clever & intelligent, funny (I believe 'wit' is the better word), touching and a style as clear as water. Recommended!

Julian Barnes is één van mijn favoriete schrijvers. Pas geleden las ik 'Pulse' (in het Nederlands verschenen als 'Hartslag'), een verzameling van korte verhalen. Als ik Barnes' werk moet beschrijven denk ik aan woorden als deze: filosofisch & psychologisch, pienter & intelligent, grappig, ontroerend en een stijl zo helder als water. Aanbevolen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten