maandag 25 juli 2011

The Count of Monte Cristo


Since I heard Harry Mulisch mention Alexandre Dumas' classic novel 'The Count of Monte Cristo' as the best book he ever read, I wanted to read it. First, I wanted to read the original french edition, but when I learned it was a 1000-pages, I chose this english edition. During our holiday in Sweden I found the time to read the book. Mystery, deceit, revenge... a pleasure!

Vanaf dat ik Harry Mulisch eens Alexandre Dumas' klassieker 'De Graaf van Monte Cristo' hoorde noemen als het beste boek dat hij ooit had gelezen, wilde ik het zelf ook eens lezen. Eigenlijk wilde ik de originele Franse tekst lezen, maar toen ik ontdekte dat het boek zo'n 1000 pagina's telt, koos ik voor deze Engelse editie. Tijdens onze vakantie in Zweden vond ik de tijd om het boek te lezen. Mysterie, bedrog en wraak... heerlijk leesvoer!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten