dinsdag 20 september 2011

Walt Stanchfield - Drawn to Life


I read 'Drawn to Life', a collection of masterclass-handouts by Walt Stanchfield. Stanchfield was a gesture drawing teacher at the Disney Studios. His masterclasses are drawing classes as well as classes in psychology and philosophy. His lessons on gesture drawing (instead of model drawing), on simple drawing basics, on quick sketching and capturing first impressions, have given me a lot of insight and practical tips to improve my drawings.

Ik las 'Drawn to Life', een verzameling handouts van Walt Stanchfield's masterclasses. Stanchfield was een leraar 'gesture drawing' (gebaren tekenen) in de Disney Studio's. Zijn masterclasses zijn zowel tekenlessen als lessen in psychologie en filosofie. Zijn lessen over gesture drawing (in plaats van model tekenen), over eenvoudige basistekenregels, over snelle schetsen en het vangen van een eerste indruk, hebben me veel inzicht en veel praktische tips gegeven om mijn tekeningen te verbeteren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten