woensdag 11 april 2012

MachineI was scanning some sketches from my sketchbook, when I saw this one. It was made a few weeks ago, when builders were paving a new road next to the athletics track - while my girls were running.

Ik scande wat schetsen uit mijn schetsboek en kwam toen deze tegen. Ik maakte hem een paar weken geleden, toen er aan een weg werd gewerkt op het terrein van de atletiekbaan - waarop mijn dochters aan het rennen waren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten