zondag 15 april 2012

Roman waterworks


One of the nice things about working for a history method, is that I learn new things all the time. Of course I knew roman aqueducts, but I never heard about their 'sifons': lead pipes through which they led drinking water across valley floor and even under rivers.

Eén van de leuke dingen van het werken voor een geschiedenismethode, is dat ik telkens weer nieuwe dingen leer. Natuurlijk kende ik Romeinse aquaducten, maar ik had nog nooit gehoord van 'sifons': loden pijpen waarmee ze het drinkwater over valleibodems en zelfs onder rivieren door konden leiden.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen