dinsdag 11 september 2012

Dutch merchants


Dutch merchants in our Golden Age (17th century), probably the richest men of the world in a time when income tax did not exist...

Hollandse kooplieden uit de Gouden Eeuw, waarschijnlijk de rijkste mannen ter wereld in een tijd waarin inkomstenbelasting nog niet bestond...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten