maandag 6 december 2010

Cell man


I have been working on some illustrations for the KWF (Koningin Wilhelmina Fonds - a foundation that finances cancer research). The drawings above are meant to show that man is made up of cells, and that some cells can develop into cancer cells. The drawings were tested and they were not clear enough. So, they will be replaced in the final book. But I like the drawings, especially the 'Spiderman-look' of the cell-man.

Ik ben bezig met een serie illustraties voor het KWF. De tekeningen hierboven waren bedoeld om te laten zien dat een mens is opgebouwd uit cellen en dat sommige cellen zich kunnen ontwikkelen tot kankercellen. De tekeningen zijn getest en ze waren niet duidelijk genoeg. Ze zullen dus worden vervangen in het uiteindelijke boekje. Maar ik vind de tekeningen wel aardig, vooral het 'Spiderman-achtige' uiterlijk van de cel-man.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten