donderdag 9 december 2010

Strange maps

This is a map number 475 in Frank Jacobs' blog 'Strange Maps'. I love maps and I love even more maps that make you think... like this one. It shows the world as it would look like if the earth stopped spinning. Because the earth spins, the waters and of the oceans are driven towards the equator. So, if the earth stopped spinning: the water would redistribute equally over the surface of the earth. The spinning of the earth has also caused the landmasses to be 'higher' around the equator (remember the earth is not a perfect sphere). The result would be that we got two oceans north and south, separated by a large landmass along the equator.
I knew I live in the Low Countries, but I never knew so low...

Dit is kaartnummer 475 van Frank Jacobs' blog 'Strange Maps'. I hou van landkaarten, en nog meer van landkaarten die je aan het denken zetten, zoals deze. Het laat zien hoe de wereld eruit zou zien als de aarde stopte met ronddraaien. Omdat de aarde ronddraait, wordt het water van de oceanen naar de evenaar geslingerd. Dus als de aarde stopt, zal het water zich gelijkmatig verdelen over de aarde. Het ronddraaien van de aarde heeft er ook voor gezorgd dat de landmassa's rond de evenaar 'hoger' zijn (de aarde is geen perfecte bol). Het resultaat zou dan zijn dat we twee oceanen zouden krijgen in het noorden en het zuiden, met daartussenin een landmassa rond de evenaar.
Ik wist dat ik in de 'Lage Landen' woonde, maar zó laag...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten