vrijdag 21 januari 2011

Dogs School - black & white

The drawing of the Dogs School. I have to add colours to it and then I will publish the final version.

De tekening van de Hondenschool. Ik moet hem nog inkleuren en dan laat ik de definitieve versie zien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten