vrijdag 14 januari 2011

Girl with a computer

When I made this drawing, I thought it was one of those nice, simple drawings I often make for educational publishers. But when I added colours, suddenly there was some magic in it. For me, at least...

Toen ik deze tekening maakte, dacht ik dat het één van die aardige, eenvoudige tekeningen zou zijn, zoals ik ze vaker maak voor educatieve uitgevers. Maar toen ik hem kleurde, was er ineens iets toverachtigs in de tekening. Voor mij, tenminste...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten